Općinski odbori Naše stranke sa područja Unsko-sanskog kantona izražavaju protest i ogorčenje u vezi s načinom na koji su državne institucije izvršile podjelu grantova u oblasti kulture.

„Vijeće ministara je usvojilo Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH za 2015. u iznosu od 2.197.000 KM i Odluku o dodjeli sredstava za projekte u okviru međunarodne kulturne saradnje u 2015. u ukupnom iznosu od 390.000 KM. Od 251 ustanove, koje su dobile ova grant sredstva, tek njih pet je sa područja Unsko-sanskog kantona i svih tih pet ustanova dobit će tek 21.000 KM, što predstavlja 0,81% od ukupnih sredstava“, pojasnio je Enes Kurtović, član NS-a u Sanskom Mostu.

„Iako su zahtjevi za sredstvima bili mnogo veći, Vijeće ministara je iz sebi poznatih razloga skresalo izdavajanja za kulturu USK-a na simbolične sume. Statistika je, u tom smislu, poražavajuća i odraz je maćehinskog odnosa državnih institucija prema USK-u, čijih 300.000 stanovnika značajno učestvuje u punjenju budžeta, ali ne i u njegovoj preraspodjeli. Za usporedbu, samo je Javna ustanova za kulturu ‘Pero Kosorić’ iz Sokoca, u kojem živi oko 17.000 stanovnika,  dobila 20.000 KM; znači skoro koliko i cijeli USK“, dodao je Kurtović.

„Ova finansijska diskriminacija odraz je i nesposobnosti predstavnika Unsko-sanskog kantona na državnom nivou vlasti, koji ne zastupaju građane koji su ih izabrali. Krivica ipak nije samo na državnim vlastodršcima, već i na lokalnim jedinicima vlasti, koje pod kulturom podrazumijevaju samo konjičke utrke, otvore džamija, motorijade, priredbe u vrtićima ili koncerte šatorskih zvijezda. Javne ustanove za kulturu, koje životare na općinskim budžetima, uništene su od strane stranačkih kadrova, koji su ti zaposleni iako nemaju ni stručnosti, ni vizije, ni entuzijazma. Ako lokalna i državna vlast nastave ovakvu politiku, uskoro će kultura u USK-u biti samo tužno sjećanje“, zaključio je Kurtović.