Općinsko vijeće Visoko je 30.10.2017. godine usvojilo Nacrt budžeta za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu, te iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 21 dan. Općinski odbor Naše stranke Visoko je 13.11. uputio amandmane (izmjene) na ovaj Nacrt budžeta.

Prije svega, Naša stranka Visoko traži da Općina izdvoji veća sredstva za  jednokratnu pomoć porodiljama, s obzirom da Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvaja minorna sredstva za ovu skupinu te konstantno pada prirodni priraštaj. Unutar ove kategorije treba posebnu pažnju obratiti na porodilje koje su nezaposlene.

Također, Naša stranka Visoko traži putem amandmana da se povećaju izdvajanja za ustanove za djecu sa posebnim potrebama, poput Centra za djecu sa posebnim potrebama u Dobrnju, te  za udruženja koja okupljaju oboljele i osobe sa invaliditetom.

Jedna od nelogičnosti u Nacrtu budžeta Općine Visoko je i to da nema planiranih sredstava za Dom zdravlja, te Naša stranka Visoko upućuje amandmane kojim će se izdvojiti minimalno 50.000 KM kako bi funkcionirala Hitna pomoć, jer građani ne smiju biti uskraćeni za ovu vrstu intervencija zbog sukoba na relaciji Općina – menadžement Doma zdravlja.

Poticaji za poljoprivrednike trebaju biti jedna od bitnih stavki budžeta Općine Visoko i to je nešto što će Naša stranka zagovarati kroz amandman koji je uputila. Veća izdvajanja za mlade do 35 godina koji žele pokrenuti biznis Naša stranka smatra ključnim za razvoj Visokog i zaustavljanje odliva mladih.