Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Visoko, vijećnici i vijećnice su se raspravljali o Nacrta Budžeta za 2017. godinu u ovoj općini. Vijećnica Naše stranke Nermina Vehabović-Rudež tražila je konkretne odgovore od novouspostavljene većine u vijeću po pitanju rezova koji su učinjeni nauštrb ugroženih kategorija. Naša stranka će pripremiti amandmane te tražiti podršku građana.

„Nije planiran transfer za udruženja građana koja okupljaju osobe sa invaliditetom, a ranije je planirano 12 000 konvertibilnih maraka. U stavci Centar za kulturu su porasla izdvajanja sa 70 hiljada na 100 hiljada, bez da je pojašnjeno zbog čega je došlo do povećanja? Zašto, s druge strane, nema povećanja za Gradsku biblioteku? Zašto je umanjeno subvencioniranje Doma zdravlja sa 55 000 na 20 000, premda se zna da je općina dužna izdvajati 10% od ukupnih sredstava za Hitnu pomoć i Epidemiološku službu. Povećali ste izdvajanja za Centar za socijalni rad, a zanima me da li to povećanje ide u izdvajanje sredstava za smještaj žrtava porodičnog nasilja u sigurne kuće ili taj rast ima neki drugi osnov“, pitala je Vehabović-Rudež.

„Iz općinskih službi nisu odgovorili na ova pitanja, te će Naša stranka Visoko pripremiti konkretne reakcije. Spremit ćemo nekoliko amandmana, vrlo racionalnih i utemeljenih, te ćemo izaći na ulicu i peticijom tražiti podršku građana za predložene amandmane na budžet. Nadam se da će većina u Općinskom vijeću imati sluha za naše prijedloge kada čuju glas građana o tome“, zaključila je Vehabović-Rudež.