Naša stranka upozorava da je problematika razvoja turizma jedna je od nejasnih tačaka već godinama na području općine Visoko. Od velikog priliva turista koje posjećuju arheološki park Ravne i lokalitet Piramida u turističkoj zajednici se prijavljuje manji broj noćenja,nepoznanica u funkcionisanju ugostiteljskih kapaciteta a računajući da je Visoko prepoznatljivo po srednjovjekovnoj historiji, turizam kao i prihodi od ove grane u sam budzet općine nikada nisu jasnije izneseni u javnosti.

„Ključna stvar je što se time ne rješavanja i strategija zapošljavanja posebno mladih kadrova koji bi doprinijeli razvoju turističkih potencijala.Pri tome je nejasan i stav insitucija općine Visoko i odnos prema Fondaciji Arheološki Park koji se smatra jednom od najvećih turističkih lokacija u BIH, kroz koje dnevno prođe mnoštvo turista iz raznih dijelova svijeta.Uz pobrojano ne postoji ni strategije o razvoju turizma na nivou općine“, poručuju iz Naše stranke Visoko.

U OO Naše stranke Visoko smatraju da za nejasnu situaciju u visočkom turističkom sektoru treba uvesti novitete u samom osnaživanju turističke zajednice,rješenja za unapređenje turističkog kapaciteta općine, pa time i obrazovanju mladih kadrova u ovom pravcu.Pri tome i napraviti promociju Visokog na turističkim sajmovima ,regulisati naplatu boravišne takse i uključivanje općinskih administracija za razvoj turizma uz red i kontrolu saobraćaja prema turističkim lokacijama.

„Stvarati i graditi kvalitetan kadar besplatnim kursevima stranih jezika i informatike za ciljanu grupu, uvođenje posebnog turističkog odjeljenja u srednju školu,napraviti ponudu suvernira i ostalih prodajnih asortimana u užem jezgru za turiste,kao vidu oživljavanja starih zanata,registrovane ugostitljeske objekte staviti u pravni okvir s jasnim uvidom o broju posjetilaca u Visokom i inspekcijski nadzor, uz signalizaciju puteva do udarnih lokacija samo su neki od rješenja koje želimo ponuditi našim građanima i biračima“, ističu iz Naše stranke Visoko.

Turističke zajednice ostvaruju prihode iz naplate boravišne takse,budžeta i dobrovoljnih priloga.Visoko u ponudi ima i srednjovjekovne lokalitete Podvisoki, Mile kod Arnautovića, Moštre,s čime bi se uz proširenje turističke ponude dala mogućnost nezaposlenim te ujedno i više doprinijelo punjenju budžeta za transparentan i namjenski utrošak javnog novca na kojeg građani polažu svoje pravo.