Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ključne teme bili su izvještaji zdravstvenih ustanova, a Naša stranka je reagirala više puta tražeći od Vlade KS da se finansijski izvještaji ne razmatraju ukoliko u njih nisu uključene informacije o nezavisnoj reviziji, odnosno bez prateće dokumentacije na osnovu koje ne samo da želimo ustanoviti propuste rukovodstva već pozvati i na krivičnu odgovornost onih koji su do sada brutalno kršili zakone zarad vlastite dobiti.

„Podsjećamo da Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo barata sa 359 miliona konvertibilnih maraka koji pripadaju građanima, a za koje oni ne dobijaju niti približno dovoljnu kvalitetu zdravstvenih usluga. Radi se o iznosu koji je veći od polovine ukupnog kantonalnog budžeta. Uprkos astronomskoj cifri koju građani uplaćuju, oni na operacije u dvije najveće zdravstvene ustanove u našoj državi odlaze sa vlastitim lijekovima koje su bili primorani kupiti, trudnice na porod odlaze sa vlastitim infuzijama, reagensa češće nema nego što ima, dok Vlada predlaže usvajanje izvještaja prema kojem je snabdjevenost lijekovima u Kantonu Sarajevo i više nego zadovoljavajuća. Za Našu stranku je ovo apsolutno neprihvatljivo“, kazala je Sabina Ćudić, zastupnica u Skupštini KS.

„Revizorski izvještaji za razliku od dosadašnje prakse moraju biti prije svega neovisni, a zatim sprovedeni od strane kredibilnih revizorskih kuća, te njihovi zaključci, što je zakonska obaveza – proslijeđeni tužilaštvu. Za nas reforma zdravstvenog sistema predstavlja hvatanje u koštac sa ovim problemima, a ne koalicionu sječu glava koja nam se decenijama lažno servira kao reforma. Nažalost, u situaciji smo gdje godinama nove koalicije optužuju prethodne koalicije za nezakonite radnje te najavljuju vladavinu prava – od danas – uz amnestiju svih prethodnih krivičnih dijela. To je začarani krug nepreuzimanja odgovornosti koji proizvodi stotine miliona KM duga zdravstvenih ustanova, koje su već kleknule pod teretom političke neodgovornosti”, dodala je Ćudić.

Zastupnik Edin Forto je također reagirao po pitanju stanja snadbjevenosti lijekovima i pitanjem položaja apoteka u Kantonu Sarajevo.

„Kako je moguće da pored zakonskog propisa koji od 2012. zahtijeva minimalnu udaljenost između dvije apoteke od 400 metara, mi prije par mjeseci na glavnoj sarajevskoj ulici vidimo novu privatnu apoteku na samo 10 metara od državne apoteke koja se tu nalazi od davno prije rata? Zašto građani sami snabdijevaju bolnice u Kantonu Sarajevo sa osnovnim medicinskim materijalom, da li su pokrenuti krivični postupci protiv rukovodstva Zavoda za zdravstveno osiguranje za koje je ustanovljeno da su djelovali protuzakonito? Naša stranka je zatražila hitno slanje inspekcija na teren kako bi zaustavili nezakonitu najezdu privatnih apoteka koje urušavaju zakonom propisan omjer broja apoteka u odnosu na broj stanovnika, te zaustavljanje protuzakonitog izdavanja dozvola od strane na štetu naše vlastite firme Apoteke Sarajevo”, kazao je Forto.

„Zahtjevali smo da nam se konačno odgovori da li je reforma zdravstva počela, sa kojim ciljevima, rokovima, i indikatorima ili je to nešto o čemu nam Vlada na naše ogromno insistiranje na svakoj sjednici SKS daje parcijalne informacije. Pozivamo građane da prate i učestvuju u donošenju nekih od najvažnijih odluka za njihov život, da ocijene da li su zadovoljni omjerom uloženog novca i zdravstvene zaštite koju im Kanton Sarajevo pruža, te kakav dom zdravlja i bolnice žele“, zaključio je Forto.