Zastupnici Naše stranke glasali su na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo protiv prijedloga rebalansa budžeta.
“Rebalans je samo kozmetička izmjena budžeta koji je pravila Vlada iz prošlog mandata, a za koji je i sam premijer Konaković kazao da je loš. Razlika je u procjeni – ponavljam u procjeni – da će ova Vlada možda – naglašavam možda – imati na raspolaganju dodatnih 13 miliona KM. Taj dodatni prihod od 13 miliona KM nije stvarnost, već projekcija. I to projekcija istog onog autora, koji godinama netačno najavljuje privredni rast BDP-a za skoro 3%, a u pismima kreditorima priznaje da neće biti viši od 0,7%”, kazao je Edin Forto, zastupnik Naše stranke.
“Klub zastupnika NS-a je pokušao djelovati amandmanski. Predložili smo prebacivanje sredstva iz podrške gubitaškim javim preduzećima, kojima je potrebna unutrašnja reogranizacija, na stipendiranje studenata fakulteta (informatika, telekomunikacije i sl.) koji su perspektivni za otvaranje radnih mjesta. Vlada je to odbila. Predložili smo da se izdvajanja vjerskim zajednicama za građenje objekata prebaci za opremanje osnovnih škola računarima. Vlada je to odbila. Predložili smo osnivanje Poslovnog centra, koji bi pomogao privrednicima da lakše prolaze komplikovane procedure. Nisu htjeli ni to usvojiti. Predložili smo da se vrši deratizacija i dezinsekcija na svim površinama u Kantonu; nisu imali sluha ni za to”, dodao je Forto.
“Kada je usvajan budžet, premijer Konaković je sve prebacivao na rebalans, a sad slušamo priču da je ‘ovo samo rebalans’. Ministar Halebić objašnjava kako su mnoge stavke većim dijelom izvršene, a zastupnici i javnost uopće nisu dobili na uvid informaciju o izvršenju budžetu. Kako raspravljati o rebalansu bez informacije o dosadašnjem provođenju budžeta? Ako je dobar dio budžeta morao biti proveden do ovog rebalansa, premijer nije trebao, kad se usvajao Budžet, obećavati sve ono što je obećao da će biti u rebalansu. A, da se razumijemo, nije sve tako; novca ima, samo je pogrešno raspoređen. Rebalans je mogao učiniti budžet reformskim, ali ova Vlada očigledno nema hrabrosti za to”, zaključio je Forto.