Naša stranka Vogošća je pozdravila inicijativu građana za uvođenje linije Vogošća – Orahov Brijeg i Orahov Brijeg – Sutjeska koje su pokrenuli građani Vogošće, te je zatražila da nadležne institucija što prije predlože uvođenje novih linija kojim bi se povezali svi dijelovi općine, ali i sama Vogošća sa Sarajevom.

“Još od 2009. godine je postojala inicijativa za pokretanje linije Vogošća-Dobrinja, imajući u vidu da postoji stvarna potrebe da se ovaj dio grada poveže sa Novim Gradom i Novim Sarajevom. Sve dok imamo manjak komunikaciji na ovoj liniji, ne možemo osigurati povezanost, zapošljavanje i mobilnost stanovništva”, poručuju iz Naše stranke Vogošća.
“Naša stranka Vogošća će zatražiti upis u Registar redova vožnje ovih linija. Neophodno je osigurati podatke o broju potencijalnih korisnika odnosno stanovništvu koje gravitira trasi potencijalnih linija, zatim izvršiti procjenu potrebne infrastrukture, sigurnosne aspekte te ekonomsku opravdanost linije. To je na općini Vogošća i Ministarstvu saobraćaja KS da osiguraju, kako bismo išli i prema GRAS-u i prema Centrotransu, ali i drugim prevoznicima”, zaključuju iz NS-a.
Naša stranka Vogošća je najavila da će u saradnji sa zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo i lokalnim odborima NS-a u drugim općinama Kantona Sarajevo, predložiti programska rješenja za javni prevoz te zatražiti konkretne mjere od nadležnih institucija.