Naša stranka Vogošća danas je u razgovoru sa građanima i građankama na ulicama Vogošće predstavila rješenja vezana za lokalne politike “Za dobar komšiluk”. Poseban fokus NS posvećuje pitanju legalizacije i prostornog planiranja u našoj općini, sa fokusom na status privatnih kuća. Građani su prepoznali kvalitetna rješenja, te su sa interesovanjem razgovarali o mogućnostima plaćanja građevinske rente i legalizacije izgrađenih objekata.

“U uređenoj lokalnoj zajednici općina je partner, a ne smetnja. Želite graditi kuću. Imate parcelu. Šta dalje? U mjesnoj zajednici ili na web stranici općine moći ćete dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima koje imate. Zahtjev za urbanističkom saglasnošću ili građevinskom dozvolom ćete predati online putem ili u MZ ili u šalter sali općine, onako kako vama to odgovara. Sve ćete obaviti na jednom mjestu, jer će općinski sud koji vam izdaje ZK izvadak kao dokaz o vlasništvu zemljišta, Zavod za izgradnju i ured katastra podzemnih instalacija, te sva komunalna preduzeća čiju saglasnost trebate biti povezani u jedinstveni informacioni sistem”, poručuju iz Naše stranke Vogošća.

“Građevinsku rentu ćete platiti na rate, ali budući da se rentom puni budžet za opremanje gradskog građevinskog zemljišta, ova obaveza će biti kao ulaganje”, dodaju.

“Ukoliko ste bespravno izgradili svoju kuću, a razlog tome je bila komplikovana i skupa procedura pribavljanja dozvola i nema drugih objektivnih smetnji – niste gradili na klizištu, u vodozaštitnoj zoni, negrađevinskom zemljištu ili trasi puta koja je usvojena planom višeg reda – moći ćete legalizovati svoj objekat. Troškove legalizacije ćete platiti na rate”, poručuju iz Naše stranke Vogošća.

Listu Naše stranke za Općinsko vijeće Vogošća čine: Nijaz Šehović, Amina Zilić, Vedran Poropat, Lejla Šahbegović, Ermin Smajlović, Zada Sijamhodžić, Slaviša Crnogorac i Jasna Hadžić.