Naša stranka je nakon pokretanja niza inicijativa koje se tiču utvrđivanja potreba građana i građanki za javnim prevozom, nedostajućim linijama, te rješavanju problema neredovnih i neurednih linija u padinskim dijelovima grada, zatražila i dobila konkretne informacije od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Informacije upućuju i na činjenicu da brojne linije koje KJKP “GRAS” vodi kao operativne već odavno nisu u funkciji.

“Linija Baščaršija-Vratnik, Vijećnica-Hladivode, Park-Mrkovići, Vijećnica-Brusulje se zvanično ne održavaju, dok se linije Latinska Ćuprija-Jarčedoli, Latinska Ćuprija-Komatin, Latinska Ćuprija-Mahmutovac i Park-Barice održavaju neredovno i neuredno. Nekadašnja linija Vijećnica-Hreša-Vučja Luka je izbrisana iz registra redova vožnje, zbog pitanja međuentitetskih linija. Ovo su zvanični podaci od Kantonalne uprave koji potvrđuju stanje na terenu”, kazala je Arijana Aganović iz Naše stranke.

“Postoje rješenja kojim se KJKP GRAS naređuje redovno održavanje linija, te su čak izdati i prekršajni nalozi prema odgovornim licima. Ne treba zaboraviti da je Ministarstvo već obrisalo iz reda vožnje linije Latinska Ćuprija-Komatin, Latinska Ćuprija-Mahmutovac iz registra”, rekla je Arijana Aganović.

Arijana Aganović je zaključila da je Naša stranka predložila rješenje, sa kojim su saglasni i građani. “Potrebno je otvoriti javne pozive za nove linije, kao i za one ranije koje su neodržavane, kako bi do naredne godine javni prevoz konačno profunkcionisao. Smatramo da one linije koje se ocijene kao neprofitabilne treba vezati za one koje su profitabilne, te ih tako u paketu, ponuditi privatnim kompanijama, koje mogu preuzeti teret realizacije. To se mora uraditi do septembra, imajući u vidu rokove za narednu godinu.”