Općinski odbor Naše stranke Stari Grad donio je odluku o kandidaturi Tarika Jažića za načelnika ove sarajevske općine. Iz Naše stranke najavljuju novu platformu gdje kroz izbore za mjesto načelnika žele pokrenuti važne teme za kulturu, učešće mladih, pitanje prevoza i razvoja rubnih dijelova grada, turizma i upravljanja prostorom.

Tarik Jažić je rođen 1991. godine. Prvi ciklus studija je završio na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, a magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku Menadžment i organizacija. Jažić je mladi poduzetnik sa bogatim iskustvom u razvoju civilnog društva, izgradnji kapaciteta, marketingu i izdavaštvu. Jedan od primarnih razloga njegovog političkog angažmana je izuzetno loš položaj mladih u našem društvu, kao i pritisak vladajućih stranaka prema omladinskim organizacijama u Starom Gradu, ali i potreba da kroz izbornu kampanju nametne nove teme u debati o tome kako vidimo razvoj ove sarajevske općine.

“Kroz rad u Vijeću mladih Stari Grad realizovali smo niz korisnih projekata za našu lokalnu zajednicu. Međutim, upravo sam tu naišao na miješanje politike i pritiske na mlade, te me to motiviralo da se angažujem. Tim povodom sam podnio zahtjev za razrješenje sa pozicije u Upravnom odbora Vijeću mladih, te kandidovanje za mjesto načelnika. Ukoliko se ne bavite politikom, ona se bavi vama. Sad je trenutak da da pokažemo koja je cijena ‘igranja politikom’ i pritisaka na ljude koji žele promjene. Ovo je naš odgovor na njihov nemar, a ja sam tu da predstavim jednu novu i drugačiju platformu. Vrijeme je da razmišljamo o Starom Gradu malo šire od čaršije, da zađemo u mahale, razgovaramo s ljudima”, kazao je Jažić.

“Mladima se mora pružiti više prilike za dokazivanje i uključenost u tokove lokalne zajednice. Nažalost, na prostoru naše općine ne postoji niti jedan Centar za kulturu ili Centar za mlade, pa će moj fokus biti svakako i na tome. Poražavajuća činjenica je da je trenutni broj učenika u osnovnim školama na prostoru naše općine tri do četiri puta manji od broja učenika koji su pohađali osnovnu školu prije samo desetak godina”, poručio je Jažić.

“Obrazovanje je osnovni stub svakog uspješnog pojedinca i pokretač promjena u njegovoj sredini. Ulaganjem u kulturu i obrazovanje, kao dva najvažnija segmenta za naše društvo u cjelini, postići ćemo uslove za dalje napredovanje naše zajednice. Pokrenut ćemo Stari Grad, mnogi su svoje prilike propustili, naša prilika je u oktobru”, zaključio je Jažić.