Posljednje akcije Naše stranke u Hercegovini u vidu širenja ideje i članstva već počinju izazivati reakcije onih snaga u našem društvu koje se prve osjećaju napdnute. Insistiranje na principima vladavine zakona, borbe protiv kriminala i korpucije, građanskih vrijednosti za reakciju imaju napade od medija koji žive na račun politike i političara koji posljednji 20 godina baš s tim vrijednostima imaju najviše problema.

Napadi na Našu stranku od pojedinih portala iz Hercegovine, kao i pisanja Večernjeg lista na istu temu mi vidimo samo kao još jedan dokaz ispravnosti naših političkih stavova i poteza koje svaki dan poduzimamo. Kroz klasičnu zamjenu teza i izvrtanje konteksta jedna te ista političko-medijska mašinerija nastavlja producirati stavove kojima je cilj dezinformisati i obmanuti one slojeve društva, a posebno mlade, koji već okreću leđa tim retrogradnim politikama i političarima. Naša stranka bila je i ostala prva politička snaga za obranu ljudskih prava i sloboda, te borbe protiv diskriminacija bilo koje vrste.

Mi i ovaj put pozivamo sve ljude u Hercegovini da nastave podržavati Našu stranku, njene ljude i politike, jer je to najbolji odgovor na dosadašnje negativne i nedobronamjerne politike.