Na sjednici Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Grada Sarajeva, usvojena je inicijativa općine Novi Grad za promjenom regulacionog plana u vezi sa područjem kod Doma zdravlja Kurovec (Alipašin Most 7) koja je podnesena na iskazani interes investitora. Nasiha Pozder, koja je članica Odbora uime Naše stranke, glasala je protiv inicijative i najoštrije osudila njeno usvajanje.

“Inicijativom se traži instaliranje novog nebodera od 16 spratova plus prizemlje, i to na zelenoj površini, a zatim i povećanje spratnosti za objekte koji se već grade, kao i djelimična promjena njihove prvobitne funkcije. Takva inicijativa je, sa stanovišta regulacionog plana, skandalozna i nedopustiva. Povećanje spratnosti sa P + 9 na P + 19, znači da bi sve ostale zgrade na tom području, izuzev tri objekta koja obuhvata inicijativa, morale imati znatno manju spratnost od ranije predviđene da bi se ispunili urbanističko tehnički parametri regulacionog plana, što je posve iracionalno. Da li se može očekivati da će, pored ove tri zgrade, u budućnosti biti samo kuće jednospratnice? To zvuči neuvjerljivo. Izgleda da je skrivena suština predizbornog slogana sadašnjih vlasti koji je glasio ‘pokrenimo Novi Grad zajedno’ bila da zabetoniramo Novi Grad zajedno”, kazala je Pozder.

“Važno je naglasiti da je sam postojeći regulacioni plan bio rezultat krajnjeg kompromisa između investitora i struke, i sad žele i taj krajnji kompromis narušiti povlađujući investitorima. Takvo što je potpuno protivno interesu građana, jer zamislite da se na zgradi Marijin-Dvor poveća spratnost na 19 spratova, a da se unaprijed ne izgrade pomoćni kapaciteti. Takvo se nešto pokušava uraditi na području kod Doma zdravlja Kumrovec (Alipašin Most 7). Gdje će djeca koja budu tu živjela ići u školu? Gdje će njihovi roditelji parkirati? Kakav će biti njihov život, ljeti, kada sve oko njihovih domova bude goli beton, bez ijedne travke? Oni koji bi trebali da rade u interesu građana, ne razmišljaju o tome”, pojasnila je.