Danas se u Zenici, na lokalitetu ispred Mašinskog fakulteta, s početkom u 11:00 h, nastavlja akcija potpisivanja peticije građana za rekonstrukciju Glavne gradske magistrale, a u svrhu izgradnje biciklističke staze.

Akcija potpisivanja peticije organizirao je Gradski odbor Naše stranke u Zenici, u saradnji sa Udruženjem biciklista u Zenici i arhitektima, koji su radili na projektnom planu za izgradnju biciklističke staze. Peticija bi trebala predstavljati uvod u širu javnu raspravu po ovom pitanju, a Naša stranka će polovinom novembra u Zenici organizirati i javnu tribinu na istu temu.

“Kao što su g. Sead Tahirović i g. Mirzet Sarajlić, kao idejni tvorci ove inicijative, sa stručnog aspekta više puta objašnjavali – projekat je definitivno izvodljiv, jer bi se nadovezao samo na postojeći plan izgradnje saobraćajnice, čime bi se izdvojilo manje novca nego da se biciklistička staza gradi sama za sebe. S druge strane, s obzirom da je Zenica industrijski grad i da je problem sa zagađanjem i dalje jedan od najvećih, ako ne i najveći, od najvećeg interesa za građane bilo bi da se potiče biciklistički saobraćaj, čime bi se – kako govore procjene – zagađenje moglo smanjiti za čak 20%”, kazala je Jasna Sinanović, sekretarka Gradskog odbora Naše stranke u Zenici.