Na sjednici Gradskog vijeća Zenica, koja će biti održana danas, a čija je tema stanje u NK Čelik, Naša stranka će predložiti sljedeće zaključke:
– Hitnu uplatu interventnih sredstava u iznosu 500.000 KM, što će omogućiti NK Čelik odigravanje prvog dijela sezone u Kantonalnoj ligi ZDK;
– Upravljanje poslovnim prostorima u sklopu stadiona vratiti Čeliku, bez naknade, uz strogu kontrolu i obavezu redovnog izvještavanja Gradskog vijeća i Gradske uprave o utrošku sredstava naplaćenih na ime zakupa;
– Pružiti punu podršku organima Kluba u skladu sa Statutom NK Čelik, te da se u njegov rad uključe po jedan ili dva člana Gradske uprave zaduženi za kontrolu transparentnog i zakonotiog rada UO i NO, te kontrolu utroška svih sredstava koja Klub dobija od Grada, kao i kontrolu sredstava od izdavanja prostora u sklopu stadiona;
– Izvršiti analizu komunalnih usluga koje se fakturišu NK Čelik, te instalirati vodomjere i satove za struju za svaki poslovni prostor u sklopu stadiona čime bi se ti troškovi prenijeli na zakupce poslovnih prostora.
Zaključci su napravljeni na osnovu razgovora s predstavnicima Kluba i navijača.
Meliha Salčinović, zastupnica NS u Gradskom vijeću, smatra da Grad snosi veliku odgovornost za stanje u ovom Klubu te da u skladu s tim treba poduzeti sve da Čelik nastavi s radom. Kao dokaz odgovornosti Grada navodi sljedeće činjenice:
– Unazad 25 godina općinska, a potom gradska uprava je postavljala upravne i nadzorne odbore u NK Čelik kroz striktnu kontrolu Skupštine Kluba. Upravni odbori koji su postavljani na takav način su direktno odgovorni za nagomilane obaveze po svim osnovama unutar NK Čelik. Na tužilastvu i sudskim organima je da pronađu da li je takvim djelovanjem prekršen zakon i da se odgovorna lica privedu pravdi i procesuiraju za nesavjesno djelovanje.
– Gradska uprava je upošljavala radnike u radnu zajednicu NK Čelik posmatrajući Klub kao javnu ustanovu, a ne kao udruženje građana, pri čemu su svi uposlenici stadiona zaduženi za njegovo održavanje bili uposlenici NK Čelik iako je stadion u vlasništvu Grada. Time je Klub pored redovnih obaveza za igrače i stručni štab opterećivan i za plaće uposlenika koji nisu direktno bili povezani s Klubom.
– Direktor stadiona, koji je u vlasništvu Grada, također je sve vrijeme bio uposlenik NK Čelik.
– Troškovi vode i komunalija za poslovne prostore u sklopu stadiona su fakturisani NK Čelik usljed čega Klub ima ogromne obaveze prema javnim preduzećima u vlasništvu Grada
– Gradska uprava je oduzela stadion Klubu, čime su uskraćeni za prihode na ime zakupnina od poslovnih prostora, a obaveze za radnike na održavanju stadiona su ostale na NK Čelik. Sredstva zakupnina su trebala biti iskorištena za reprogram poreskog duga NK Čelik, međutim sa uplatama prema poreskoj upravi se prestalo u aprilu 2019. godine.
– Gradska uprava je nametnula Skupštini Kluba investitora iz Turske kao jedino rješenje za njegov opstanak, međutim nakon tri godine investitor se povukao i iza sebe ostavio 1,4 milion obaveza samo po osnovu plaća.
„Sve navedeno prikazuje koliko je Grad doprinio propadanju Čelika. Ono što tražimo za oporavak, još uvijek nije ni blizu toga koliko je Čelik pretrpio štete zahvaljujući neodgovornom odnosu prema ovom simbolu Zenice“, rekla je Salčinović.