Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, prilikom razmatranja Nacrta budžeta Grada Zenica za 2018. godinu Naša stranka je iznijela 25 primjedbi, prijedloga i sugestija. U Prijedlogu budžeta koji je objavljen na stranici Grada, a koji će biti usvojen na sjednici Gradskog vijeća, 28. 12. 2017. godine, vidimo da su naše primjedbe, sugestije i prijedlozi u najvećoj mjeri prihvaćeni od strane Predlagača.

Tu bismo izdvojili: Izdaci za tekuće održavanje (Sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta Gradsko groblje Crkvice i putne komunikacije“); Izrada projektne dokumentacije za toplifikaciju mjesnih zajednica: Podbrežje, Tetovo, Gradišće, Banlozi, Vraca, Donja Gračanica, Ričice i Pehare; Dekoracija grada i tekući transferi za sport.

Ono što je bilo posebno u fokusu našeg razmatranja Nacrta budžeta jeste svakako: Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje projekta-agenciji ZEDA); Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta-ZEDA (projekat zapošljavanja pripravnika); Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta. Moramo izraziti zadovoljstvo planiranom sumom novca za gore navedene transfere.