Edin Forto, delegat Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije, uputio je danas inicijativu kojom se traži utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija i okolnosti u vezi sa potrebom hitne sanacije odlagališta industrijskog otpada Rača i zatvaranja deponije Siđe na području grada Zenica u blizini naselja Tetovo i Banlozi.

„Stanovnici u blizini strahuju od pucanja deponije te pokretanja klizišta. Već je utvrđeno oštećenje vodovodnih instalacija, utvrđeno je da se vrši nelegalni istovar otpada. Također, lokalna vlast nastavlja koristiti deponiju Siđe, premda je najavljeno zatvaranje i saniranje iste, a na kojoj se odlaže i spaljuje, između ostalog, životinjski i medicinski otpad“, poručuje Haris Selimović iz Naše stranke Zenica koji je pokrenuo inicijativu za rješavanje ovog pitanja.

„Očekujemo odgovor od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, posebno imajući u vidu najavljene investicije i već postojeće dogovore, ali još čekamo realizaciju. Ovo je važno za zdravlje i život stanovnika Tetova, Podbriježja i Gradišta, posebno u smislu zaustavljanja spaljivanja otpada. Do sada su od lokalnih vlasti dobili samo lažna obećanja, a deponija Siđe se mora zatvoriti te prebaciti dosadašnje korisnike na deponiju Mošćanica“, poručio je Selimović.