U prostorijama zeničkog Centra za pravnu pomoć ženama u subotu je organizovan sastanak žena iz lokalne zajednice, na kojem se razgovaralo o iskustvima prilikom ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu, te kako doći do novih ideja s ciljem konačnog ostvarivanja jednakih prava za sve porodilje u FBiH.

Sastanku su prisustvovale predsjednica Gradskog odbora Naše stranke Zenica Vildana Dedić, te članice NS Zenica Jasna Sinanović i Amela Hrnjić.

„Činjenica da se ovakva prava stiču po osnovu Zakona o radu FBiH, Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, po kojem visina naknade varira od kantona do kantona, dovoljan je dokaz o kakvoj diskriminaciji se radi. U najtežem položaju su nezaposlene porodilje, kojima se u ZDK, ako je ispunjen prihodovni cenzus, isplaćuje jednokratna naknada u iznosu od 135 KM, a u trajanju od 6 mjeseci je predviđena naknada u iznosu od 49 KM, dok se u Zapadnohercegovačkom kantonu, isplaćuje jednokratna naknada u iznosu od 500 KM, a u periodu od 6 mjeseci se isplaćuje po 100 KM. Smatramo to neprihvatljivim i da se konačno mora početi sa rješavanjem ovog problema“ rekla je Vildana Dedić.

Predloženo je da se u narednom periodu oformi radna grupa u kojoj će učestvovati zainteresovane članice svih političkih partija i lokalne zajednice i zajednički pokrene inicijativa za rješavanje ovog problema na nivou Federacije BiH.