Delegacija Naše stranke Zenica u sastavu Sanja Renić, Vildana Dedić i Željko Perić , primljena je  u prostorije ALBA Zenica od strane predsjedavajućeg Uprave Damona Karića i glavnog menadžera Vlade Jerkića. ALBA ZENICA d.o.o. je počela sa radom 01.05.1999. godine i pruža usluge na polju sakupljanja, transporta i zbrinjavanja otpada, uređenja zelenih površina, mašinskog i ručnog čišćenja i pranja asfaltiranih površina, zimske službe, sakupljanja, transportovanja i razdvajanja iskoristivih materijala, te je zadužena za čistoću u Zenici.
“Razlog naše posjete je upoznavanje sa strukturom preduzeća, vlasničkim odnosima, ciljevima i djelatnostima kao i rezultatima i problemima na koje nailaze u radu. U svom izlaganju, gospodin Karić je spomenuo pritiske koje imaju sa strane Naše stranke u vezi smetljarnika u zgradi Lamela. Brojni dopisi kojima smo tražili da se ovi smetljarnici kao potencijalni izvori zaraze, jer su kao  tempirana bomba , saniraju i dovede u red skupljanje otpada iz ovog gigantskog stambenog bloka koji broji 572 stana i cca 2000 stanara. Na sve to i Osnovna  škola ” Musa Ćazim Ćatić”, koja je preko puta samih smetljarnika, koristi za svoje potrebe jedan i to onaj u B ulazu. Zaključeno je da se uskoro planira početak realizacije projekta izgradnje podzemnih kontejnera sa strane Lamele do stadiona Bilino polje i to četiri komada, a  vrijednost jednog je 9.000,00 eura”, kazala je Vildana Dedić, koja se sa predstavnicima ALBA d.o.o. konsultovala i o drugim pitanjima i problemima Zenice, poput Azila, ali i rješavanja problema otpada u zeničkom naselju Kineski zid.
“Važno je da smo sa stanovnicima Lamele razgovarali o ovome problemu, te da je tema pokrenuta. Jasno je da sredstava za ovakvu vrstu projekata tradicionalno manjka, ali će Naša stranka po ulasku u Gradsko vijeće Zenice, pokrenuti proces mobilizacije javnog i privatnog sektora za zajedničko apliciranje na predpristupne fondove, u svrhu korištenja svih raspoloživih resursa za poboljšanje stanja životne sredine u Zenici”, dodala je Sanja Renić, nositeljica liste NS-a za Gradsko vijeće Zenice.