U proteklom periodu predstavnici Gradskog odbora Naše stranke Zenica vodili su intezivne razgovore s Gradskom upravom Zenica, na čelu s gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, kako bi se usvojio rebalans Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

Podsjetimo, na prošloj održanoj sjednici Naša stranka je ostala suzdržana po pitanju usvajanja rebalansa Budžeta, jer smo predložili se rebalans Budžeta umjesto u formi prijedloga, razmatra u formi nacrta.

Nakon nekoliko održanih sastanaka, Naša stranka je predala listu zahtjeva Gradskoj upravi i to:

 • Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Izvještaj o realizaciji Budžeta za prvih 6 mjeseci 2018. godine, uključujući mišljenje Službe interne revizije za predmetni period.
 • Izvršenje uplate prve rate po osnovu sporazuma o reprogramu duga NK „Čelik“ i nadležne porezne uprave;
 • Da se u Budžet uvrsti stavka u iznosu od 20.000 KM za sufinansiranje Dnevnog centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama;
 • Objavljivanje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi na gradskoj službenoj internet stranici odmah po donošenju iste;
 • Okončanje radne verzije Pravilnika o kriterijima ulaska novih investitora u Poslovnu zonu „Zenica I“, koja će po svojoj finalizaciji biti dostavljena na uvid našim građanima;
 • Pokrenuti sve aktivnosti u vezi s formiranjem Imovinskog Fonda Grada Zenica s ciljem evidentiranja kompletne gradske imovine i gradskih imovinskih prava;
 • Pokretanje aktivnosti za povrat zemljišta Garnizona u vlasništvo Grada;
 • Da se u Budžet uvrsti stavka u iznosu od 150.000 KM za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i sanacije svih osnovnih i srednjih škola te obdaništa u Gradu Zenica, a u cilju kandidiranja projekata za pristupne fondove;
 • Da se u Budžet uvrsti stavka u iznosu od 50.000 KM za izradu projektno-planske dokumentacije za izgradnju žičare Smetovi;
 • Da se u Budžet uvrsti stavka u iznosu od 100.000 KM za izgradnju Muzičkog paviljona u Gradskom parku i  i uređenje istog s mobilijarom za parkove;
 • Da se budžetska stavka za sport poveća za 250.000 KM;
 • Da se u Budžet uvrsti stvaka za rekonstrukciju ceste u Pepelarima (inicijativa Akifa Smajlovića, člana Naše stranke), a u iznosu od 260.000KM.

Ovom prilikom želimo informirati javnost da je gradonačelnik prihvatio naše zahtjeve te da ćemo i dalje raditi u najboljem interesu građana Zenice!