Općinski odbor Naše stranke u Živinicama oglasio se povodom velikih gužvi koje su se stvorile zbog podjele zdravstvenih markica građanima ove lokalne zajednice.

“Na području naše općine živi preko 70.000 stanovnika i mislim da se to moralo imati u vidu kad se planirala ova podjela. Pred prostorijama filijale ZZO TK-a u Živinicama, gdje se vrši podjela markica, svakodnevno se stvaraju ogromni redovi građana koji čekaju od jutra do mraka. Bez obzira na vremenske prilike, građani su prinuđeni napolju čekati da državi plate ovaj ‘porez na zdravlje i život’ koji je upitne zakonitosti i predstavlja značajan udar na prazne džepove građana”, rekao je Muradif Mujkanović, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke.

Iz Naše stranke upozoravaju da u Živinicama to nije jedini problem kada je u pitanju nedostatak prostora.

“Slična situacija je i sa izdavanjem ličnih dokumenata iz nadležnosti MUP-a TK-a, gdje je takođe ogroman nesklad između broja ljudi i prostora gdje se ostvaruju data građanska prava i obaveze. U ime građana Živinica, pozivamo lokalnu vlast Živinica da osim rada u svom ličnom interesu, porade nešto i u korist građana te izvrše hitan pritisak na navedene institucije, kako bi se  obezbijedili prihvatljivi uslovi za servisiranje navedenih potreba građana, ali i da pokrenu aktivnost vezano za utvrđivanje zakonitosti naplate zdravstvenih markica”, zaključio je Mujkanović.