Opštinski odbor Naše stranke Živinice oglasio se povodom javne rasprave o Nacrtu budžeta i Odluke o izvršenju budžeta općine Živinice za 2017. godinu.

Pozdravljajući ozbiljniji pristup i nove budžetske stravke koje su unesene u procedure izrade, iz Naše stranke u Živinicama su poručili načelniku da će imati podršku u svim mjerama koji idu u pravcu transparentnog i zakonitog rada, kao i suzbijanja zloupotreba i rasipništva u budžetu. U Opštinskom odboru Naše stranke Živinice složni su da budžet treba maksimalno pratiti potrebe i zahtjeve građana na sveopštu dobrobit.

Iz Naše stranke su stoga predložili Opštinskom vijeću Živinice i načelniku da se u budžetu koriguju rashodi utoliko što će se smanjiti troškovi rada Općinskog vijeća u kojima najveće učešće imaju vijećnički paušali koji trenutno iznose 1000 KM mjesečno.

Podsjećajući da su ti paušali veći od prosječne plaće realnog sektora u FBiH, odbornici Naše stranke su pozvali da se paušali smanje za 50 procenata, napominjući da je 850.000 KM planiranih za paušale dva puta više nego što je predviđeno za socijalno zbrinjavanje građana, razvoj poljoprivrede, potporu sportskih klubova i samozapošljavanje.

Iz Opštinskog odbora u Živinicama su podsjetili načelnika i vijećnike da bi smanjenjem paušala krenuli u ispunjenje predizbornih obećanja i pokazali odanost principima solidarnosti i socijalne osjetljivosti, dokazujući  da im je interes 70.000 stanovnika opštine ispred sopstvenog interesa.