KANDIDATI ZA PREDSJEDNIKA NAŠE STRANKE

Mirsad Čamdžić

Rođen je 1966. u Gračanici. Diplomirao je žurnalistiku, te od 1992. radi na Radiju Gračanica, a sarađivao je na brojnim medijskim projektima, stručnim usavršavanjima. Angažiran je kao predavač na Visokoj školi novinarstva u BiH, a trenutno radi i kao dopisnik Deutsche Wellea. Dobitnik je priznanja „Srđan Aleksić“. Već drugi mandat obnaša funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Gračanica. Član je Naše stranke od osnivanja. Oženjen je i otac dva sina.

Predrag Kojović

Rođen je 1965. u Travniku. Diplomirao je 1988. na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Prije početka rata u Jugoslaviji radio je kao novinar za niz domaćih medija, a od 1991. radi kao izvještač agencije REUTERS iz rata u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH. 1992. odaziva se na mobilizaciju ARBiH i biva raspoređen na radnu obavezu, a od 1993. radi kao ratni izvještač iz BiH, a kasnije i na različitim ratnim žarištima širom svijeta. Na izborima 2010. je izabran za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo te delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije, a isti rezultat je ponovio i 2014. godine. U Našoj stranci trenutno obnaša funkciju potpredsjednika.

KANDIDATI I KANDIDATKINJE ZA POTPREDSJEDNIKA/POTPREDSJEDNICU NAŠE STRANKE

Vildana Bešlija

Rođena je 1973. godine u Goraždu. Zaposlena je u Mojoj banci kao rukovoditeljica odjela za marketing i komunikacije od 2013. godine, a prije toga je radila kao media planer u  Communis d.o.o. i Avaz roto pres d.o.o.  Diplomirana je ekonomistica. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na izborima 2012. godine je izabrana na mjesto vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

Jasenko Jovančić

Rođen je 1986. u Sarajevu. Živi na Čengić Vili, te trenutno radi u Demokratskom omladinskom pokretu na poziciji projektnog menadžera. Jasenko ima preko 10 godina iskustva rada sa mladima kroz nevladin i vladin sektor, autor je više istraživačkih radova. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, gdje trenutno privodi kraju i magistarski studij. Jasenko je u toku posljednje kampanje predvodio organizaciju door-to-door aktivnosti, ali dao značajan doprinos mobilizaciji mladih za ulične akcije i podizanje Foruma mladih NS-a.

Zvjezdan Karadžin

Rođen je 1964. godine u Tuzli, gdje je završio osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Doktor je tehničkih nauka. Pored toga, završio je nižu muzičku školu (smjer violina), te je bio dugogodišnji igrač i trener rukometa Bio je borac Armije BiH 44 mjeseca, a rat je završio u činu natporučnika. Deset godina je radio za Haški tribunal na vrlo važnim i teškim slučajevima na području cijelog regiona.  Učestvovao je u nizu projekata i studija kroz dugogodšnji rad pri Rudarskom institutu, a danas je predavač na predmetima iz oblasti geookolinskog inžinjeringa i sigurnosti u rudarstvu Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Bio je ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u ekspertskoj Vladi Tuzlanskog kantona u prošlom mandatu. Trenutno je član Gradskog odbora Naše stranke Tuzla i Regionalnog odbora NS-a Tuzla.

Nasiha Pozder

Rođena je 1978. u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Lukavcu, a srednju u Tuzli. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirala i doktorirala u naučnoj oblasti arhitektura i urbanizam, te počela da radi od 2004. godine na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Od 2009. angažovana je i na Institutu za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje gdje učestvuje u izradi prostorno-planskih dokumenata za gradove širom BiH. Autorica je značajnog broja naučnih radova, studija i publikacija iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja. Dva puta je nagrađivana na Internacionalnom salonu urbanizma (Niš 2009. i Šabac 2010.). Članica je Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Novi Grad Sarajevo (od 2012.), Odbora za urbanizam i dodjelu građevinskog zemljišta Grada Sarajeva (od 2012.), te Komisije za urbanizam Kantona Sarajevo (od 2015.). U Našoj stranci trenutno je potpredsjednica Regionalnog odbora Sarajevo. Udata je i majka jednog djeteta.

Edin Forto

Rođen je 1972. u Sarajevu. Direktor je NEXE grupe, a već 10 godina radi u građevinskom sektoru u BiH; prije toga je radio kao politički konsultant u New Yorku. Završio je Drugu gimnaziju u Sarajevu, a zatim University of North Carolina at Chapel Hill School of Journalism and Mass Communication, smjer Advertising (4 godine); te Columbia University School of International and Public Affairs, smjer International Finance and Business (2 godine, magisterij). Na posljednjim izborima je 2014. godine izabran za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, te je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije. Radio je na pripremi Rješenja Naše stranke, te djeluje kao član Regionalnog odbora Naše stranke Sarajevo.

Sabina Ćudić

Rođena je 1982. u Sarajevu, te je na Općim izborima 2014. godine izabrana za zastupnicu u Skupštini Kantona Sarajevo. Diplomirala je Političke nauke i Međunarodne studije na Towson Univerzitetu u SAD-u, a magistrirala Ljudska prava i demokratiju na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji. Dobitnica je niza međunarodnih nagrada i priznanja u oblasti debate i govorništva, iz kojih je držala predavanja u SAD-u, Njemačkoj, Siriji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Sabina predaje na Odsjeku za političke nauke i međunarodne odnose na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju). 2012. godine je bila kandidatkinja Naše stranke za načelnicu Novog Sarajeva, kada je osvojila povjerenje 13,56% građana i građanki ove općine. Jedna je od pokretačica inicijative za osnivanje populacijskog fonda u Federaciji BiH, a unutar stranke trenutno djeluje na poziciji potpredsjednice, te vodi Savjet za obrazovanje Naše stranke.

Želimir Bukarić

Rođen je 1965. u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu na Odsjeku za telekomunikacije. Tokom studiranja volonterski je radio u društvu studenata elektrotehnike STELEKS na više različitih poslova. Bio je pripadnik Armije BiH od 1992. do 1996. Po završetku rata bio je zaposlen u Mješovitoj srednjoj školi za elektroenergetiku. Od 1996. godine radi u BH Telecomu. Bio je i član Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju BiH gdje je radio na mjestu predsjednika Radne grupe za mobilnu telefoniju. Dobitnik je Zlatne povelje BH Telecoma 2006. za izuzetan profesionalni i stručni dopirnos razvoju BH Telecoma. Jedan je od osnivača Naše stranke, a na osnivačkoj skupštini izabran je u Glavni odbor NS-a. Učestvovao je u formiranju Općinskog odbora NS-a Novo Sarajevo, te je aktivno radio u izradi više stranačkih dokumenata, politika, učestvovao u svim izbornim kampanjama, te bio član izbornih štabova. U stranci trenutno obavlja funkciju predsjednika Regionalnog odbora Naše stranke Sarajevo.

Vibor Handžić

Rođen je 1986. u Sarajevu, a odrastao je u ulici Hrgića u mjesnoj zajednici Logavina, gdje je proveo djetinjstvo i cijeli svoj život. Prve školske korake napravio je u Osnovnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija”. Završio je Prvu gimnaziju 2004. godine. Diplomirao je 2008, a zatim magistrirao 2011. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na izborima 2012. godine je izabran na mjesto vijećnika Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, te je izabran i za poziciju vijećnika u Gradskom vijeću Sarajeva.