Predrag Kojović

PREDSJEDNIK

Rođen je 1965. u Travniku. Diplomirao je 1988. na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Do početka rata radio je kao novinar za niz domaćih medija, a od 1991. radi kao ratni izvještač agencije REUTERS iz Slovenije, Hrvatske i BiH. Godine 1992. odaziva se na mobilizaciju ARBiH i biva raspoređen na radnu obavezu. Od 1993. radi kao ratni izvještač iz BiH, a kasnije i s ratnih žarišta širom svijeta.
Između 2010. i 2018. bio je u dva mandata zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Na opštim izborima 2018. izabran je za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Jedan je od osnivača Naše stranke, a za njenog je predsjednika prvi put izabran u maju 2015. godine.  Na Četvrtom kongresu koji je održan u maju 2019. godine dobio je povjerenje članova Naše stranke za drugi predsjednički mandat.

Email: predrag.kojovic@nasastranka.ba

Tell: 033 408 883

Irma Baralija

POTPREDSJEDNICA

Diplomirala 2008. godine na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U oktobru 2009. godine postala stipendistkinja Kraljevine Španije za dvogodišnji magistarski studij Političkih nauka na Univerzitetu Complutense u Madridu. Magistrirala 2011. godine a magistarski rad joj je bodovan kao najbolji na pomenutom studiju u toj akademskoj godini.
Certificirana je trenerica za “Nenasilnu komunikaciju i razgradnju predrasuda”. U periodu od 2001. do 2003. godine aktivno radila kao trenerica i voditeljica radionica o pomenutoj temi u osnovnim i srednjim školama širom Hercegovine.
Prevoditeljske poslove pri EUFOR misiji obavljala u periodu od 2005. do 2009. godine, prvenstveno u vojnim bazama Ortiješ Mostar i Butmir Sarajevo. Učestvovala je u različitim terenskim akcijama s ciljem očuvanja mira u Bosni i Hercegovini.
Saradnica Centra za kritičku misao Mostar na aktivnostima u vezi s temom suočavanja s prošlošću. Iza sebe ima dugogodišnje profesorsko iskustvo u mostarskim gimnazijama kao i Koledžu ujedinjenog svijeta. Trenutno radi kao eksterna ocjenjivačica u Programu međunarodne diplome (IB).
Posvećena borbi za jednakopravnost svih građana i građanki u BiH, s trenutno posebnim fokusom na političko pitanje grada Mostara, dio čega je i tužba “Baralija protiv Bosne i Hercegovine” pred sudom u Strazburu, koju je uputila 2018. godine.
U Našoj stranci od 2015. godine, pokrenula mostarski odbor i izabrana za predsjednicu istog. Izabrana je 2016. godine u Predsjedništvo Naše stranke, a na posljednjem Kongresu izabrana je za potpredsjednicu.

Email: irma.baralija@nasastranka.ba

Tell: 033 408 893

Srđan Mandić

POTPREDSJEDNIK

Rođen je 1972. godine u Sarajevu. Magistar je ekonomskih nauka iz oblasti marketinga. Završio je i General Management Program na prestižnoj školi za menadžment na Bledu. Aktivni je govornik engleskog jezika. U kompanijama Klas, Sprind i Oslobođenje obnašao je različite menadžerske funkcije uključujući i funkciju direktora društva u Sprindu i Oslobođenju. Bio je pripadnik Armije BiH. Dobitnik je brojnih priznanja za rad u struci. Na Kongresu Naše stranke 2019. godine izabran je za njenog potpredsjednika.
Od 2018. obnaša funkciju ministra kantonalne privrede u Kantonu Sarajevo.

Email: srdjan.mandic@nasastranka.ba

Tell: 033 408 893

Mirsad Čamdžić

POTPREDSJEDNIK

Rođen je 1966. godine u Gračanici, gdje je završio srednju Elektrotehničku školu. Fakultet političkih nauka završio je u Sarajevu sa zvanjem diplomiranog žurnaliste. Od 1992. godine zaposlen je u Radio Gračanici. Sarađivao je na raznim medijskim projektima, Federalna TV, HTV, Radio Fern, RFE/RL. Dobitnik je priznanja Zlatna značka Općine Gračanica te prve novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ za 2012. godinu. Izabrat je za vijećnik u OV Gračanica 2008. godine. Na parlamentarnim izborima 2018 postaje zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Email: mirsad.camdzic@nasastranka.ba

Tell: 033 408 893

Sabina Ćudić

PREDSJEDNICA GLAVNOG ODBORA
Rođena je 1982. u Sarajevu, na Općim izborima 2014. godine izabrana za zastupnicu u Skupštini Kantona Sarajevo, a 2018. godine izabrana za zastupnicu u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. 2012. godine je bila kandidatkinja Naše stranke za načelnicu Novog Sarajeva, kada je osvojila povjerenje 13,56% građana i građanki ove općine.
Diplomirala je Političke nauke i Međunarodne studije na Towson Univerzitetu u SAD-u, a magistrirala Ljudska prava i demokratiju na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji.
Dobitnica je niza međunarodnih nagrada i priznanja u oblasti debate i govorništva, iz kojih je držala predavanja u SAD-u, Njemačkoj, Siriji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Sabina predaje na Odsjeku za političke nauke i međunarodne odnose na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju).

Email: sabina.cudic@nasastranka.ba

Tell: 033 408 888

Nihad Uk

GENERALNI SEKRETAR

Rođen je 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Tokom dugogodišnjeg djelovanja u Našoj stranci, između ostalog, zalagao se za poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici, posebno kada se radi o njihovom zapošljavanju. U tom kontekstu zalagao se za osnivanje biznis inkubatora, stipendiranju deficitarnih zanimanja kao i formiranju grantova za pokretanja biznisa. Od novembra 2016. je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

Email: nihad.uk@nasastranka.ba

Tell: 033 408 882