[vc_custom_heading text=”NAŠI ODBORI” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23838587″ use_theme_fonts=”yes”][vc_tta_accordion style=”flat” shape=”square” active_section=”-1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”GLAVNI ODBOR” tab_id=”1512306968033-4954ee25-313f”]

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 1. Sabina Ćudić, predsjednica
 2. Predrag Kojović
 3. Edin Forto
 4. Nihad Uk
 5. Igor Baroš
 6. Samir Fazlić
 7. Amela Kuskunović
 8. Amra Zulfikarpašić
 9. Amer Tikveša
 10. Robert Pleše
 11. Želimir Bukarić
 12. Mirela Džehverović
 13. Mario Vukasović
 14. Samir Imamović
 15. Vildana Bešlija
 16. Amela Topuz – Bajraktarević
 17. Sandra Zaimović
 18. Jasmina Mršo
 19. Adla Kupusović Branković
 20. Vesna Hadžiosmanović
 21. Amina Žoljić Kučukalić
 22. Adi Omerbegović
 23. Azra Jahić
 24. Anes Mašić
 25. Amar Bungur
 26. Amra Nadarević Vodenčarević
 27. Dejan Pavić
 28. Jasmin Alić
 29. Damir Jukić
 30. Šeherzada Delić
 31. Anis Alagić
 32. Mersiha Jogunčić
 33. Bakir Sulejmanović
 34. Damir Delić
 35. Neno Zuko
 36. Emir Baščelija
 37. Sanja Renić
 38. Alan Handžić
 39. Dževdet Huskić
 40. Emir Bilalović
 41. Jasmin Redžić
 42. Senad Čaušević
 43. Zinaida Zečević
 44. Mirza Ferhat
 45. Bojan Farkaš
 46. Indira Pašović
 47. Amna Popovac
 48. Nađa Nukić
 49. Irma Alićajić
 50. Asim Topalović
 51. Berin Mušanović
 52. Dino Osmanović
 53. Harun Jasika
 54. Derviš Čičko
 55. Esad Delibašić
 56. Mirjana Lepić Marinković
 57. Reuf Zećirević
 58. Zvjezdan Karadžin
 59. Admir Bukva
 60. Amir Purić
 61. Naida Šunje Omerdić
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”PREDSJEDNIŠTVO” tab_id=”1513594054410-cb5bdc48-f03f”]

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 1. Predrag Kojović, predsjednik
 2. Irma Baralija, potpredsjednica
 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 4. Srđan Mandić, potpredsjednik
 5. Nihad Uk, generalni sekretar
 6. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 7. Nasiha Pozder
 8. Benjamin Bejtović
 9. Ismar Sadiković
 10. Valida Repovac Nikšić
 11. Sanja Renić
 12. Semir Ahmetbegović
 13. Zdravko Radošević
 14. Lejla Brčić
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”NADZORNI ODBOR” tab_id=”1512243995606-08c180ba-57a4″]

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Alen Girt, predsjednik
 2. Sanela Klarić
 3. Amira Mršo
 4. Nataša Ibrahimagić
 5. Marinko Šanje
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ETIČKA KOMISIJA” tab_id=”1516696924484-14c1bbf9-a741″]

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Lejla Dragnić
 2. Vedran Grebo
 3. Esma Delić
 4. Marko Cvitanović
 5. Dženana Dramalija
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KANTONALNI/REGIONALNI ODBORI” tab_id=”1512244017647-e3811d1d-5ef1″]

KANTONALNI ODBOR KS

 1. Admir Bukva, predsjednik
 2. Anesa Karaselimović, potpredsjednica
 3. Redžo Lemezan, potpredsjednik
 4. Adi Škaljić
 5. Ahmed Kosovac
 6. Alma Hasanbegović
 7. Anton Rajić
 8. Dženana Dramalija
 9. Elma Mališević
 10. Faris Šehović
 11. Enis Ćutuk
 12. Jasmina Mršo
 13. Neira Dizdarević
 14. Sanela Osmanagić
 15. Sara Arslanagić
 16. Vibor Handžić
 17. Vildana Bešlija
 18. Zlatan Ljuhar
 19. Asmir Merdžanović
 20. Samir Fazlić

KANTONALNI ODBOR TK

 1. Zvjezdan Karadžin, predsjednik
 2. Mersiha Joguncic, potpredsjednica
 3. Miralem Sejdinovićm, potpredsjednik
 4. Edisa Mešković
 5. Selim Bešlagić
 6. Mirela Trepanić-Grbešić
 7. Jasmina Omerdić
 8. Almir Nalić
 9. Mujkanović Muradif
 10. Malik Sakić
 11. Berina Huskanović

KANTONALNI ODBOR ZDK

 1. Esad Delibašić, predsjednik
 2. Sanja Renić, potpredsjednica
 3. Nermina Vehabović-Rudež, potpredsjednica
 4. Tamara Galić
 5. Neđad Ahmić
 6. Safeta Kavaz
 7. Marcela Ravalija
 8. Behija Kulović
 9. Selma Knezović
 10. Nejra Jamaković
 11. Naida Omerdić

KANTONALNI ODBOR USK

 1. Senada Škulj, predsjednica
 2. Harun Đogić, potpredsjednik
 3. Budo Smiljanić
 4. Amil Medić
 5. Esma Delić
 6. Vildana Alibabić
 7. Šeherzada Delić
 8. Sead Pjanić
 9. Sanel Salihović
 10. Aida Čerimagić
 11. Dario Kajdić
 12. Mustafa Šabić
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”LOKALNI ODBORI” tab_id=”1513071431353-8f536966-d5f9″]

Centar Sarajevo

Ulica: Branilaca Sarajeva 5/1

Telefon: 033 408 894

Email: centarsarajevo@nasastranka.ba

Stari Grad Sarajevo

Ulica: Obala Kulina bana 24

Telefon: 033 408 920

Email:starigradsarajevo@nasastranka.ba

Novo Sarajevo

Ulica: Zmaja od Bosne 55

Telefon: 033 492 399

Email: novosarajevo@nasastranka.ba

Novi Grad Sarajevo

Ulica: Trg solidarnosti 15

Telefon: 033 452 192

Email: novigrad@nasastranka.ba

Ilidža

Ulica: Mala aleja br. 40

Telefon: 033 621 607

Email: ilidza@nasastranka.ba

Vogošća

Ulica: Braće Helać 26

Telefon: 033 431 239

Email: vogosca@nasastranka.ba

Goražde

Ulica: Ferida Dizdarevića bb

Telefon: 038 941 701

Email: gorazde@nasastranka.ba

Zenica

Ulica: Kulina bana 28b

Telefon: 032 248 030

Email: zenica@nasastranka.ba

Visoko

Ulica: Ulica Osma bb

Telefon:

Email: visoko@nasastranka.ba

Breza

Ulica:

Telefon:

Email: breza@nasastranka.ba

Kakanj

Ulica: A.Izetbegovića ST-1 II

Telefon: 032 460 269

Email: kakanj@nasastranka.ba

Kiseljak

Ulica: Stjepana Radića bb

Telefon: 064 444 4756

Email: kiseljak@nasastranka.ba

Tuzla

Ulica: Fra Grge Martića 8/I

Telefon: 035 277 150

Email: tuzla@nasastranka.ba

Živinice

Ulica: Prva ulica 57

Telefon: 035 773 979

Email: zivinice@nasastranka.ba

Lukavac

Ulica: Branilaca Bosne D-1

Telefon: 035 554 133

Email: lukavac@nasastranka.ba

Gračanica

Ulica: Mehmeda Ahmetbegovića 15

Telefon: 035 702 011

Email: gracanica@nasastranka.ba

Bihać

Ulica: Miroslava Krleže 2

Telefon: 037 222 001

Email: bihac@nasastranka.ba

Sanski Most

Ulica: Prvomajska 1A

Telefon:

Email: sanskimost@nasastranka.ba

Bosanska Krupa

Ulica: Maršala Tita 15

Telefon:

Email: bosanskakrupa@nasastranka.ba

Bosanski Petrovac

Ulica: Bosanska 99

Telefon:

Email: bosanskipetrovac@nasastranka.ba

Mostar

Ulica: Alekse Šantića br.2 a

Telefon: 036 830 428; 036 830 429

Email: mostar@nasastranka.ba

Cazin

Ulica: Trg Zlatnih Ljiljana

Telefon: 037 511 300

Email: cazin@nasastranka.ba

Velika Kladuša

Ulica:

Telefon: 062 142 444

Email: velikakladusa@nasastranka.ba

Hadžići

Ulica: Džamijska 15

Telefon: 062 950 567

Email: hadzici@nasastranka.ba

Fojnica

Ulica: Bosanska 117

Telefon: 063 299 679

Email: fojnica@nasastranka.ba

Travnik

Ulica:

Telefon:

Email: travnik@nasastranka.ba

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]