Nasiha Pozder, članica Predsjedništva Naše stranke, oglasila se nakon što je na ulazu Rektorata i Pravnog fakulteta umjesto prethodne drvene nadstrešnice postavljena nova željezna nadstrešnica. Sredstva u iznosu 40.000 KM su dodijeljena putem konkursa Federalnog ministarstva kulture i sporta, a dijelom je nadstrešnica finansirana i sredstvima Univerziteta u Sarajevu.

“Već je postalo pravilo da se naše vlasti opredjeljuju za privremena rješenja. Sada se desilo da jedno ruglo, drvenu nadstrešnicu, zamijene željeznom, novim ruglom koje će biti i skuplje i trajnije od ovog prethodnog. Podsjećam vas da je u pitanju zgrada Rektorata, u kojoj je smješten i Pravni fakultet, građevina izgrađena u stilu kasnog historicizma, projektovana od velikog Karla Paržika, na koju se sada najnormalnije kače ovakve novokomponovane metalne skalamerije. Naše vlasti se odlučuju samostalno graditi na najvažnijim građevinama bez ikakvih konsultacija sa arhitektonskim stručnjacima, oni struku i nauku izgleda smatraju sasvim bespotrebnim. Šta je sljedeće što možemo očekivati? Da vladajući krenu arhitektonski intervenisati u sličnom maniru na još nekim našim najpoznatijim građevinama? Izgleda da nas očekuje potpuni arhitektonski sunovrat”, rekla je Pozder.

“Nadstrešnica je, prema informacijama koje smo dobili, koštala 40.000 KM. Jesu li se ta sredstva mogla uložiti u trajno rješenje koje neće biti ovako nakaradno, kao što je naprimjer obnova fasade. Koliko ćemo još čekati da se nađu sredstva za obnovu fasade koja je i prijetnja za sigurnost studenata? Čini se da je strankama na vlasti važnije obezbijediti novce za klubove političkih partija, zastupničke plate i paušale, nego spriječiti propadanje građevina i spomenika u našem gradu i tako onemogućiti da budu prijetnja po sigurnost građana”, zaključila je Pozder.