Uz podršku Fondacije Friedrich Naumann ( Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit) preko vikenda je u Konjicu održano okupljanje i edukacija za kandidate/kandidatkinje Naše stranke na lokalnim izborima 2016. godine. Riječ je o treningu koji se vezuje za javni nastup i medijsko predstavljanje lokalnih politika u zajednicama gdje će Naša stranka učestvovati u izborima. Potpredsjednica Naše stranke Nasiha Pozder koja je vodila proces izrade lokalnih politika kaže da će ponuđeni program biti dokument o kojem ćete moći razgovarati sa prvim komšijom, koji pokreće diskusije i bavi se stvarnošću zajednice.

„Ovo su treći lokalni izbori na kojima će Naša stranka uzeti učešće. Nakon rasta koji je napravljen na Općim izborima, očekujemo da ćemo u oktobru napraviti novi iskorak, posebno kada su u pitanju gradovi i općine gdje do sada nismo imali svoje predstavnike i predstavnice. Danas smo imali priliku da razgovaramo i sa našim kandidatima/njama za načelnička mjesta, i ono što je posebno važno jeste da smo razvili jedan zdrav pristup izradi konkretnih rješenja kroz razgovore s ljudima u zajednici, sa poduzetnicima, službenicima u upravi, ali i predstavnicima različitih grupa i udruženja građana“, kazala je Pozder.

„Nismo htjeli praviti od naših lokalnih politika promotivni trik. Istinski smo nastojali otvoriti prostor za diskusiju, te što je najvažnije, za konkretna rješenja znati dati odgovore i ‘odakle novac’, kako nešto provesti? Praksa brojnih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini je da se nude politike koje bi bile neprovodive da se ista nađe na vlasti. Naša rješenja imaju odgovore na pitanja ‘kako’ i ‘odakle sredstva’, te znamo šta je dužnost lokalne samouprave, a šta moramo mijenjati i na čemu moramo sarađivati sa višim razinama vlasti“, dodala je Pozder.

„Važno je da rješenja o kojima pričamo budu jasna i razumljiva svakom građaninu i građanki. Veoma je bitno što su naši kandidati prepoznali o čemu govorimo, što svi dijelimo istu platformu, a iz nje izvodimo konkretne priče i teme u svojoj zajednici. Vrijeme je da se približimo svom komšiluku, te da u vijećima i na mjestima načelnika/ca sjede ljudi koji žive stvarnost ove zemlje“, zaključila je Pozder.