Na ovogodišnjoj, jedanaestoj po redu CERT konferenciji (Central European Round Table of Green Local Councillors) u Beču, Našu stranku su predstavljale potpredsjednica Nasiha Pozder i naša vijećnica u Novom Gradu, Amela Topuz. Osim prilike za susret sa političkim strankama iz regije, naše predstavnice su učestvovale u razmjeni ideja i iskustava vijećnika i vijećnica na lokalnom nivou.

“Naša stranka već četvrtu godinu za redom uzima učešće u ovoj značajnoj konferenciji. Teme i izazovi s kojima se susrećemo u našem političkom radu kada su u pitanju zelene politike, počev od zemljišne politike, zaštite ljudskih prava, te zaštite prirodnih resursa, iziskuju stalnu razmjenu iskustava i potragu za dobrim praksama iz zemalja koje imaju sličnu političku i društvenu prošlost. Upravo zato, ovakve prilike su od izuzetnog značaja. Drago mi je reći da je Naša stranka prepoznata po borbi za zelena rješenja i održivo urbano planiranje u BiH, te da smo primjerima pokazale konkretne načine djelovanja u lokalnoj zajednici”, kazala je potpredsjednica Nasiha Pozder.

Konferencija je prilika za okupljanje predstavnika stranaka koje pripadaju Zelenim, ali i onima koji u svojim politikama imaju značajno zastupljene zelene politike, te djeluju aktivno na lokalnoj zajednici, kao što je to Naša stranka u Bosni i Hercegovini. Na Konferenciji su govorili i evropski parlamentarci/ke što je dalo dodatne savjete i ideje učesnicama i učesnicima, te omogućilo nove kontakte koji će biti konkretizirani u narednom periodu.

“Bilo mi je zadovoljstvo biti učesnica ove konferencije, s obzirom da sam imala priliku razgovarati i sa predstavnicima zelenih stranaka iz regiona, gdje su problemi i izazovi kada su u pitanju “zeleni gradovi” vrlo slični”, dodala je Amela Topuz, ukazujući na potrebu daljeg anagažovanja naših vijećnica i vijećnika na ovom polju, te aktivni rad na pripremama politika iz ovog domena koje će biti zastupljene u našoj kampanji za lokalne izbore 2016. godine.

Pored spomenutih tema, ovogodišnja trodnevna sesija imala je za osnovu temu Migracije u Evropi, a učesnice i učesnici su razgovarali o izbjegličkoj krizi, njenom prevazilaženju sa fokusom na poštivanje ljudskih prava.