U periodu od 2. do 4. oktobra održan je seminar “Smart Cities”, kao posljednji u nizu seminara u sklopu dvogodišnjeg istoimenog projekta koji je organizirala Friedrich Neumann fondacija (FNF), a u kojem su značajno učešće uzeli članovi Naše stranke.

Cilj projekta je edukacija lokalnih vijećnika/ca i članova/ca općinskih odbora o funkcionisanju gradova/općina i podizanju svijesti o poboljšanju njihove organizacije, ali i inovacijama neophodnim za podizanje urbanog standarda na lokalnom nivou.

Ovaj put učesnicima/cama organizirana su, pored ostalih, predavanja – Dijane Bilanović na temu BFC i privlačenja investitora na lokalnom nivou, potpredsjednice Naše stranke Nasihe Pozder, koja je, u svojstvu stručne saradnice FNF-a govorila o svemu što se uradilo za 2 godine, te člana NS-a Aleksandra Mastilovića, koji je govorio na temu pametnih tehnologija u službi lokalne zajednice. Učesnici/ce su radili i unutar radnih grupa na provjeri stečenih znanja.

“Nakon što sam radila dvije godine na projektu kojeg je osmislio i proveo FNF, u ulozi predavačice i konsultantice, a istovremeno i članice NS-a, moram istaknuti veliko zadovoljstvo temama koje smo uspjeli obraditi, predavačima/icama koje smo slušali, ali i posjetama poput one HUB-u 387 ili Park šumi Mojmilo gdje smo na terenu imali priliku vidjeti mogućnosti djelovanja iz pozicije lokalnih političara/ki na poboljšanju urbanog standarda, uvođenja inovativnih rješenja i pokretanja inicijativa po pitanju kvalitetnijeg funkcionisanja lokalnih zajednica”, kazala je Nasiha Pozder.