O trenutnoj situaciji i atmosferi u Našoj stranci, par mjeseci nakon Kongresa, razgovarali smo sa našom potpredsjednicom, Nasihom Pozder, dr. arh., koja je u posljednje četiri godine svog angažmana u NS-u dala veliki doprinos politikama i rješenjima vezanim za upravljanje prostorom, zelene politike i održivi razvoj.

NS: Na Kongresu Naše stranke izabrani ste za jednu od tri potpredsjednika/ice NS-a. Koji je Vaš opći dojam, možete li dati neki svoj osvrt o napretku stranke od osnivanja do danas?

Nasiha Pozder: Prije svega, velika je čast i zadovoljstvo biti dijelom tima Naše stranke. Ipak, kada vam na Kongresu delegati, članovi i članice NS iz svih dijelova BiH u kojima smo trenutno prisutni,  daju svoje povjerenje i izaberu vas između sedam odličnih kandidata/kinja na mjesto potpredsjednice, onda zadovoljstvo prerasta u odgovornost, a čast u obavezu da opravdate svaki glas.

Sam Kongres je pokazao da NS ima tendenciju rasta, a atmosfera koja se oko Kongresa razvila traje i danas. Primjećujem  da smo svi u nekoj vrsti ushićenja, puni pozitivne energije te vrlo aktivno radimo i djelujemo. Ja sam u NS tek četiri godine, ali sam imala priliku uzeti učešće u kampanjama za lokalne izbore 2012., Opće izbore 2014., 2015.na našem Kongresu. Kroz te četiri godine sam prošla rad u Općinskom odboru Novi Grad, Regionalnom odboru Sarajevo, i sada sam dio Predsjedništva NS. Mogućnost da u četiri godine prođete sve nivoe unutar jedne partije, da konstantno (pri tome ne mislim isključivo u smislu funkcije) napredujete, da surađujete na način timskog rada sa ljudima poput prof. Tarika Haverića,  Predraga Kojovića i prof. Zvjezdana Karadžina govori dovoljno o otvorenosti NS i načinu na koji mi stimulišemo sve svoje članove/ce.

U ovom momentu, NS ima najbolje rezultate od svog osnivanja. Rezultati posljednjih izbora nam je pokazao i koliko je važno izaći iz okvira KS i upravo na tome intenzivno radimo od novembra prošle godine. Naši odbori u Banjoj Luci, Mostaru, Bihaću, pored Tuzle, Zenice, Gračanice i drugih ranije aktivnih odbora, okupljaju nove članove/ce i već postaju prepoznatljiv i važan faktor u svom okruženju. Mislim da rast postojećih i formiranje novih odbora najbolje govori o napretku NS.

NS: Na kojim problemima najviše radite unutar NS-a, možete li podijeliti sa nama kako zapravo na polju Vašeg rada pomjeramo stvari naprijed?

Nasiha Pozder: Moj angažman unutar NS je od samog početka bio fokusiran na teme prostora, urbanizacije i zaštite okoliša, te teme održivog razvoja, budući da sam po profesiji diplomirana arhitektica sa doktoratom iz oblasti arhitekture i urbanizma. Predvodila sam i tim koji je za opće izbore pisao politike urbanizacije i komunalne privrede, a NS me je delegirala u radna tijela – komisije za urbanizam pri OVNG, GVGS i SKS gdje se pokušavam izboriti za ono što NS propagira u svim poljima, a to su prava građana/ki, u mom slučaju pravo na zdrav grad, grad sa adekvatnim urbanim standardom i grad u kojem građani osjećaju da pripadaju. Zahvaljujući angažmanu naših vijećnika/ca, te kantonalnih zastupnika/ce naš glas se čuje kada se raspravlja o planovima i “graditeljskim poduhvatima” stranaka na vlasti. Imamo odličan PR tim i mislim da “najglasnije” upozoravamo na nepravilnosti  po pitanju uzurpacije gradskog prostora (od Mostara preko Zenice, Tuzle, Bihaća,  sve do Sarajeva), istovremeno podnoseći vrlo konkretne inicijative poput sanacije atomskih skloništa u Novom Gradu, ozelenjavanja ravnih krovova kao načina za sanaciju u KS, natkrivanja rukometnog  igrališta i rješavanja pitanja fiskulturne sale u Gračanici, i mnogih drugih.

Ne treba zanemariti ni vrlo važne okrugle stolove, javne tribine koje organizujemo tematski i kroz koje smo u Zenici  “progovorili” o problemu Vranduka i HE, u Mostaru o pitanju planiranja na podijeljenom teritoriju, u Lukavcu o pitanjima ekološke ugroženosti i td.

NS: Pripremaju se lokalni izbori. Koje teme trebaju biti fokus Naše stranke?

Nasiha Pozder: Lokalni izbori su vrlo brzo. Kada pratite usvajanje prostorno-planske dokumentacije jasno je da je predizborna kampanja vladajućih stranaka već uzela maha i da se neće razlikovati od prethodnih. Teme koje trebaju biti fokus NS su zapravo teme koje moraju biti u fokusu društva i za njima ne treba posebno tragati.

Govorimo o temama ekonomskog razvoja lokalne zajednice, o ugodnosti života u lokalnim zajednicama koje podrazumijevaju zaštitu i sigurnost u svakom smislu, do tema koje polariziraju  društvo a za koje je došao krajnji čas da se djeluje. Tu mislim i na pitanja zbrinjavanja pasa lutalica ali i pitanje bespravne gradnje i njene beskonačne i bezuslovne legalizacije. Ono što je od same teme bitnije, budući da se od ovih općih planiramo “spustiti” i do onih specifičnih za svaku lokalnu zajednicu, jeste da NS nakon što odabere teme ozbiljno pristupi i njihovom rješavanju i ta rješenja nudi u svojoj kampanji ne mašući popularističkim sloganima poput onih koji govore o jedinstvu, o snazi ili o državi.

NS: Održivi razvoj će u narednom periodu biti i jedna od tema u kojoj će NS imati konkretne politike i rješenja. Možete li nam reći nešto o tome?

Nasiha Pozder: Održivi razvoj je danas već pomalo isforsirana tema i u svijetu se on već podrazumijeva čim kažete “razvoj”, što u BiH nije slučaj, budući da mi još uvijek samo u teoriji razumijemo ovu temu. NS kao socijal-liberalna stranka sa snažnim otklonom ka zelenim politikama i kadar okupljen oko ideje NS održivi razvoj smatra imperativom i vlastitom obavezom. Kako sada imamo i Dennisa Gratza u Parlamentu Federacije pokušaćemo na tom nivou da insistiramo na provedbi odredbi koje se tiču zaštite okoliša i razvoja obnovljivih izvora energije, ruralnog razvoja, pametnih rješenja za pametan grad i državu u najširem smislu. Naravno, kao i za bilo koju drugu inicijativu NS konsultuje vodeće stručnjake i pozitivna iskustva i prakse. Tako je i u ovom slučaju. Upravo, održivi razvoj je jedini preduslov ozdravljenja našeg društva.