Na XVII međunarodnom ekonomskom forumu održanom 7. i 8. ovog mjeseca u Dubrovniku govorila je i Nasiha Pozder, potpredsjednica Naše stranke.

Forum je bio posvećen investicijama u građevinskom sektoru. Pozder je govorila o uzrocima problema s kojima se susreću investitori, ali i građani u BiH. Oni se tiču nepostojanja propisa i procedura koji tu oblast regulišu, ali i nepoštivanja onih koje postoje.

„Neophodno je uspostaviti adekvatne procese upravljanja vrijednostima koje treba da privuku pažnju investitora, ali još i više osigurati poslovnim ljudima privlačnost za poslovanje i saradnju“, rekla je, između ostalog, Pozder.

Nepostojanje jasne vizije razvoja na državnom nivou, a potom i na svim nižim nivoima, ostavlja veliku mogućnost manipulacije prostorom i njegovim resursima: „Nemati prostorni plan države, znači nemati jasnu viziju pozicioniranja putnih pravaca, korištenja rudnih bogatstava i jasnu viziju razvoja energetskog sektora. Bez ovakve strategije došli smo do stagnacije u velikim projektima i ekspanzije stanogradnje pri čemu građevinski sektor postaje sam sebi svrha i ujedno i najveći investitor. Neusvajanje ovog dokumenta, baš kao i kontinuirane izmjene planova mogu ostaviti nesagledive posljedice na prostor te otvoriti špekulativni diskurs u kojem se prostor prilagođava pojedinačnim zahtjevima, zbog kojih se na investitora u BH gradovima sve češće gleda neblagonaklono.“

Sve navedeno moguće je percipirati kao uzrok situacije u kojoj je efikasnije i lakše dobiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta nego građevinsku dozvolu. Naime, na izdavanje građevinskih dozvola građani moraju čekati i do 320 dana i  pri tome prikupiti i do 30 dokumenata.

Za prevazilaženje takvog stanja Pozder je dala nekoliko preporuka:

– Opštine, kroz postupak izdavanja građevinskih dozvola, moraju osigurati plansko korištenje prostora.

– Na svim nivoima vlasti neophodno je osigurati investitorima informacije o mogućnostima i uslovima gradnje, dokumentaciji potrebnoj za izdavanje građevinskih dozvola, usaglasiti postojeće urbanističke planove te izraditi nepostojeće, ali i omogućiti pribavljanje neophodnih dokumenata po službenoj dužnosti.

– Neophodno je međuentitetsko, interresorno sinhronizovno djelovanje na različitim nivoima vlasti.

Pozder je izrazila sumnju da će se prostornom planiranju pristupiti prema tim preporukama jer je i dosad bilo prilike da se sluša riječ struke, međutim prevladavali su politički interesi koji su nerijetko išli na štetu interesa cjelokupnog društva.