Krov Gavrankapetanove kule koja je u sastavu historijskog gradskog područja Počitelja je urušen.
Nasiha Pozder, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, tim povodom Vladi FBiH uputila je inicijativu da se hitno oformi stručni tim koji će utvrditi stepen oštećenja te da se izdvoje neophodna sredstva za konzervaciju i sanaciju.
Pozder kaže da je urušavanje direktan odraz nebrige Vlade FBiH za spomeničko naslijeđe: „Radi se o tome da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2003. godine Historijsko – gradsko područje Počitelja proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U toj odluci su, između ostalog, definisane obaveze vlasti za pravnu i fizičku zaštitu istih. Vlada Federacije dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju spomenika. Vlada, ali i niži nivoi vlasti, Vlada HNK te Grad Čapljina, nisu smjeli dopustiti da do ovog dođe tim više jer je Počitelj uvršten na listu 100 najugroženijih mjesta na svijetu, koju utvrđuje World Monuments Watch, s obzirom na posebnu vrijednost ove historijske cjeline, a na prijedlog Univerziteta u Yorku u Engleskoj i Univerziteta u Sarajevu.“
Pozder je skrenula posebnu pažnju na činjenicu da nije samo krov u opasnosti nego i cijeli objekat, ali i sigurnost posjetilaca: „Urušavanje krova na bilo kom objektu, a pogotovo na kulturno-istorijskom dobru predstavlja direktnu opasnost za njegovu cjelokupnu konstruktivnu stabilnost, kao i za osobe koje se nalaze objektu ili u neposrednoj blizini. Gavrankapetanova kula u Počitelju je dostupna posjetiocima, jer ne postoji nikakva fizička zaštita, te ulazak u kulu predstavlja direktnu opasnost po ljudske živote.“
Naša stranka je, Pozder želi da podsjeti, uvijek skretala pažnju na ovaj i slične probleme. Posljednji primjer je amandmansko djelovanje na budžet FBiH za 2020. godinu. Klub zastupnika Naše stranke je predložio 1.500.000 KM za obnovu i održavanje objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, što je Vlada FBiH odbila.
U kontekstu brige o nacionalnim spomenicima zanimljivo je spomenuti da je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH podržao inicijativu da se Čapljini da status Grada.
„Naš klub je tada ukazivao na to da se radi o politikantstvu ako se lokalna zajednica nema čime pohvaliti u smislu brige za obezbjeđenjem gradskih standarda i normi. Ne može se smatrati gradom sredina koja dopušta propadanje vlastitog kulturnog naslijeđa, pogotovo onog čiji značaj prelazi lokalne okvire“, rekla je Pozder.