Općina Novi Grad je u februaru 2014. godine raspisala konkurs za izgradnju ”Kongresnog centra Sarajevo”.

Odlukom o konkursu predviđeno je da će se objekat graditi neposredno uz RTV Dom, u zoni koja je, Urbanističkim planom grada Sarajeva, još 1985. godine, određena kao zona društvene infrastrukture. To znači da je na navedenom prostoru dozvoljeno graditi samo objekte od društvenog značaja (obrazovne, kulturne, zdravstvene, sportske i slične institucije).

Ovaj kapitalni projekat je konkursom i transparentnim procesom odabira najboljeg projektnog rješenja – za koji je, uzgred rečeno, Općina samostalno izradila projektni program, a time i smjernice za projektiranje – stekao značajnu podršku u općoj i stručnoj javnosti.

Kao članica Komisije za urbanizam Općine Novi Grad, glasala sam uime Naše stranke za predloženi projekat, a jednako su postupili i vijećnici NS-a u OV – Amela Topuz i Vernes Ćosić.

Kršenje urbanističkog plana, izmjene ”u hodu”

Nakon što je konkurs proveden i najuspješniji rad, prema smjernicama i zadatku koje je lokalna vlast stavila pred projektante, usvojen i adekvatno finansijski nagrađen, Općina je, pred Komisiju za Urbanizam, a potom i pred OV NG (28. maja ove godine) donijela Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta ”Kongresni Centar Sarajevo” kojom inicira izmjenu nekoliko mjeseci ranije prihvaćenog i nagrađenog projekta.

Navedenom izmjenom se, u zonu društvene infrastrukture, predlaže instaliranje stambene funkcije: ”U obuhvatu Plana planirati funkciju stanovanja tako da odnos stanovanja i sadržaja infrastrukture bude preko 50% u korist društvene infrastrukture. Može se planirati jedan ili više akcenata u dijelo stambeno-poslovne namjene kao i u dijelu poslovne sa hotelom i kongresnim centrom”, kaže se u izmjeni Odluke.

Dakle, navedenom izmjenom se krši plan višeg reda, krovni planski dokument po kojem je instaliranje stambene funkcije dozvoljeno samo u kontaktnim radno-poslovnim zonama, ne i u zoni društvene infrastrukture.

Pored toga, izmjenom se nipodaštava i idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje izrađeno prema instrukcijama Općine, koja očito nekoliko mjeseci ranije nije bila dobro procijenila svoje građevinske potrebe i vizije.

Zbog tih kršenja urbanističkog plana i idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja, Naša stranka je u Komisiji za urbanizam i na Općinskom vijeću Novi Grad glasala protiv predloženih izmjena odluke o gradnji Kongresnog centra.

Stambene zgrade bez školi, ambulanti i parkinga

Važno je građanima objasniti da kada u zone planski nepredviđene za stanovanje uvodite nove stanovnike dužni ste im obezbijediti barem – vrtićeškoleambulante parking prostor, kada je ovom društvu već za luksuz proglašena obaveza obezbjeđenja adekvatno uređenih zelenih površina, kulturnih sadržaja i estetskih minimuma samih stambenih objekata.

U slučaju Kongresnog centra radi se i o lokaciji koja je visoko vrijedna i nalazi se na glavnoj gradskoj saobraćajnici, a pritom je u društvenom vlasništvu, zbog čega obaveze koje imaju lokalne vlasti prevazilaze pobrojano.

Kako oba navedena aspekta Općina Novi Grad nije uzela u obzir, stav Naše stranke je da jeodluka donijeta protivno interesima građana i lokalne zajednice, te je kapitalni projekat od trenutne garniture vlasti još jedanput pogrešno shvaćen u skladu s najgrubljim tumačenjem pojma kapital.