S obzirom na način na koji se sprovodi procedura usvajanja ovog najvažnijeg ekonomsko političkog dokumenta nama i građanima KS i nakon višesatne rasprave ostaje neriješena nedoumica da li je skupštinski poslanik gospodin Kozadra prezentirao ovogodišnji budzet zato što ni premijer ni ministar finansija nove vlade nemaju taj kapacitet ili zato što nova Vlada ne želi da preuzme političku odgovornost za budžet koji će silom svojih 18 i nešto glasova danas usvojiti.

Tačno je da nova Vlada nije imala na raspolaganju dovoljno vremena – formirana je 23.03.2015 – da prijedlog budžeta za ovu godinu uputi u redovnu proceduru, ali je isto tako tačno da su oni, odnosno, partije od kojih je skockana ova skupštinska većina potrosila to dragocjeno vrijeme.

Mi smo, kao i svi građani BiH znali manje više rezultate izbora već par dana nakon 11. oktobra. Ali evo, krenućemo od 11. novembra, kada je CIK i zvanično potvrdio te rezultate. Dakle, 19.novembra je usaglašena Platforma za formiranje i djelovanje vlasti i SDA, HDZ i DFŽK su potpisali koaliciju. Zna li neko zapravo objasniti šta se događalo u narednih 124 dana, odnosno 17 sedmica i pet dana, odnosno, 2 976 sata ili ako nekoga baš zanima 178 560 minuta?

Nemoguće je, kako je to formulisao uvaženi poslanik u prošlom mandatu, Tarik Haverić, kada je govorio o nespremnosti vlade da se suoči sa realnošću koju su i samo velikim dijelom kreirali – nemoguće je, rekao je, probuditi čovjeka koji se pravi da spava. I ovaj današnji potez nove vlasti, kojim je bivšem v.d. premijeru a sada poslaniku u Skupštinu prepustila prezentaciju budžeta za 2015 godinu samo pokazuje da spavač i dalje spava istom vrstom sna.

Zakon o budžetima Federacije BiH u članu 19. je utvrđeno da “nakon razmatranja od strane vlade, premijer podnosi prijedlog budžeta za sljedeću godinu Parlamnetu, najkasnije do 1. novmebra tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu.”

Ustav Kantona Sarajevo utvrđuje da je premijer nadležan za: “a) provođenje kantonalne politike i izvršavanje kantonalnih propisa, ukljčujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova; b) predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva; c) iznošenje budžetskih prijedloga pred Skupštinu; d) druga pitanja utvrđena ovim Ustavom i zakonima Kantona.”