Zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosanskog-podrinjskog kantona Neno Zuko pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za privredu i Ministarstvu za finansije BPK da hitno urade analizu efekata Zakona o komunalnim taksama na mala preduzeća iz segmenta ugostiteljstva, trgovine na malo i drugih, kao i fnansijske efekte koje su izmjene i dopune prouzrokovale u budžetima.

„Krajem 2014. Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama. Ja sam u više navrata upozoravao da nismo ispoštovali presudu Ustavnog suda glede kriterija i parametara za određivanje visine taksi već da smo sasvim nepromišljeno donijeli nove tarife kojiima smo smanjili namete monopolskim kompanijama i kladionicama, a povećali naknade malim preduzećima ponajviše iz oblasti trgovine i ugostiteljstva koje su najbrojnije i najugroženije na prostoru BPK. Tako naprimjer, iz oblasti ugostiteljstva-hoteli i moteli-naknada je povećana sa prvobitnih 800KM na 1200KM što predstavlja povećanje od 50%, iz oblasti ugostiteljstva- aščinice, ćevabdžinice sa postojećih 300KM na 400KM što predstavlja povećanje od 33%, a na firme iz oblasti trgovine na malo sa 200KM na 400KM što predstavlja povećanje u iznosu od čak 100%“, kazao je Zuko.

„Upozoravao sam da smo ovom tarifom našim malim privrednim subjektima postavili veće tarife nego u drugim kantonima pa čak i Sarajevskom. Podnosio sam inicijative sa priloženim peticijama da se smanje takse malim firmama koje generišu znatan iznos prihoda Kantona, a većina njih posluje na ivici profitabilnosti. Međutim, kao i na većinu inicijativa koje sam ovdje podnosio, a bile su jako jako kvalitetne,nikada nisam dobio odgovor“, dodao je Zuko.

„Od Ministarstva za privredu očekujem analizu koja će ponuditi odgovor kako su male firme amortizovale ova povećanja nameta u svom poslovanju, koliko je u razdoblju od 29.12.2014. do danas malih firmi ugašeno, a koliko otvoreno i zaključni stav Ministarstva glede opredjeljenja kako voditi fiskalnu politiku u budućnosti. Od Ministarstva za finansije očekujem komparativnu finansijsku analizu prije i poslije donošenja pomenutih izmjena i dopuna zakona, po djelatnostima sa jasnim pokazateljima koliko budžet općine naplaćuje više prihoda po ovom osnovu“, zaključio je Zuko i pozvao Vladu da odgovori na ovu inicijativu, a u interesu poduzetnika i razvoja privrede u Bosansko-podrinjskom kantonu.