Zastupnik Neno Zuko (Naša stranka) uputio je prema Federalnom ministarstvu turizma i okoliša inicijativu kojom traži osiguranje podrške za izgradnju reciklažnog dvorišta Foča-Ustikolina i Pale-Prača u skladu sa Planom upravljanja otpadom za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2013-2018. godine.

„Obrazloženje za ovu inicijativu je vijest da je nedavno općina Goražde pronašla zainteresiranog potencijalnog investitora za izgradnju sanitarne regionalne deponije, odnosno Centra za upravljanje otpadom. S tim u vezi, važno je zaokružiti proces upravljanja otpadom kroz hitnu izgradnju reciklažnih dvorišta,“ kazao je Zuko.

„S obzirom na položaj i prostiranje BPK Goražde, reciklažna dvorišta će imati posebnu ulogu u ukupnom sistemu upravljanja otpadom, jer će služiti kao veza između općina i Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Reciklažna dvorišta su objekti namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. U njemu bi se prikupljalo papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PE – folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume, metalni glomazni otpad, elektronički  otpad, glomazni otpad, akumulatore, fluorescentne cijevi“, dodao je Zuko.

Ovom inicijativom prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Zuko želi pokrenuti ponovno temu zaštite okoliša u ovom kantonu, na način da tri općine (Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina) mogu napraviti iskorak u smislu organizovanja upravljanja otpadom, donijeti radna mjesta, ali i ozbiljne prihode od ovakvog programa za zajednicu. Naša stranka Goražde je, s tim u vezi, pokrenula izradu lokalne politike za zaštitu okoliša i proaktivnih mjera za upravljanje otpadom.