Na posljednjoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Neno Zuko, zastupnik Naše stranke, podnio je inicijativu da se za osnov utvrđivanja novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom uzima prosječna plaća u kantonu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini, bez množenja te osnovice određenim koeficijentom čime se naknade smanjuju.

“Do 2013. godine prava nezaposlenih porodilja su bila da u toku 12 mjeseci primaju mjesečnu naknadu u iznosu od 25% prosječne plate ostvarene u kantonu. Dakle, ako je prosječna plata za prošlu godinu bila 750KM, nezaposlena majka će primati naknadu u iznosu od 187,50 KM tokom cijele godine. Ministarstvo je bilo dužno da vrši usklađivanje jednom godišnje na temelju statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku”, objasnio je Zuko.

Zastupnik Naše stranke naglašava da su  iste godine donesene su izmjene i dopune koje su se Vladi dale mogućnosti da specijalnim koeficijentom obaraju ove naknade i Vlada i dan danas održava ovu naknadu na mizernih 149,50 KM.

“Bez obzira što troškovi života rastu, dolazi do inflacije, rastu plate, ove naknade porodiljama koje su bez posla i vjerovatno bez ikakvih drugih primanja ostaju na 149,50 KM, a isti je slučaj i sa jednokratnim pomoćima, pomoći u prehrani djeteta itd. Mislim da je nedopustivo da se na ovim kategorijama prave uštede, a tako se lako razbacuju novci za komisije, odbore i ostalo. Ovakva politika prema tim kategorijama direktno je odgovorna što je prošle godine bilans ponovo bio -76 u korist mortaliteta. Ako ovako nastavimo, niko se više neće odlučivati da rađa djecu. Ja ću već na narednoj sjednici tražiti da se Skupština izjasni o ovoj inicijativi “, naglasio je.