Na 28.redovnoj sjednici Skupštine održanoj 31.10.2017. na dnevnom redu našao se Zakon o izmjeni  i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom, čiji je predlagač zastupnik Naše stranke Neno Zuko.

Iako je u iscrpnom izlaganju zastupnik Naše stranke upozoravao na to sa kakvim se izazovima BPK susreće, da je popis stanovništva 2013. godine pokazao da na prostoru BPK živi svega 25.336 stanovnika, a samo četiri godine kasnije da je Federalni zavod za statistiku objavio podatak da na području BPK živi nešto više od 23.500 stanovnika, te da je prijeko potrebno popraviti položaj nezaposlenih porodilja u društvu, zastupnici skupštinske većine, a koju čine SDA, Stranka za bolje Goražde, Novi pokret, Liberalna stranka, Stranka dijaspore i SzBiH, ostali su nijemi i oborili Zakon.

Naime, Skupština BPK 2013. godine donijela je izmjene ovog Zakona koje su podrazumijevale uvođenje posebnog koeficijenta koji je množio dotadašnju osnovicu – 25% od prosječne plate ostvarene u Kantonu za prethodnu godinu i na taj način obarao naknade za nekih 38 KM po nezaposlenoj porodilji. Nevjerovatna je bila spremnost i hrabrost Skupštine da prihvati tada takve izmjene i na ovoj kategoriji pravi uštede od otprilike 40.000KM na godišnjem nivou.

Na sjednici su predstavnici Vlade i skupštinske većine iznosili argumente kako su izdvajanja od 149,50 KM za jednu nezaposlenu porodilju sasvim zadovoljavajuća, kako se za ukupnu socijalnu zaštitu izdvaja „velikih 12%“, te kako će ovih 40.000 KM ugroziti budžet BPK, na šta je zastupnik Naše stranke upozorio da se za plate i materijalne troškove administracije izdvaja skoro 70% budžeta BPK, te da naknada od 149,50 KM nimalo nije zadovoljavajuća jer nezaposlena majka jedva može pokriti troškove pelena i dohrane djeteta.

Također je predložio da dodatne troškove pokriju zastupnici iz svojih plata što je izazvalo veliko negodovanje u sali. Vrlo je diskutabilan bio odgovor Vlade da novaca u budžetu nema, a na istoj sjednici Vlada je dostavila amandman na rebalans budžeta da se izdvajanja za političke partije povećaju za 20.000KM. Zastupnicima je također prije godinu dana dostavljen nacrt zakona koji tretira plate zastupnika, a koji je predviđao povećanje plata zastupnicima u Skupštini za 10% što bi prouzrokovalo ogromne troškove u budžetu. Vrlo je moralno upitan bio i potez Vlade da nakon obustave rashoda zbog teške finansijske situacije u budžetu BPK donese odluku o isplati regresa budžetskim korisnicima što je prouzrokovalo oko 400.000 KM troškova u budžetu.

I pored svega pobrojanog, Vlada i skupštinska većina ostali su pri stavu da nema uslova da se povećaju naknade nezaposlenim porodiljama sa 149,50 KM na 187 KM jer je 40.000KM nepremostiva prepreka za budžet BPK. Zaključak je da je 149,50KM mjesečno “sasvim dovoljno” za pristojan život nezaposlene porodilje.

Treba još podsjetiti da je BPK, kao isključivu posljedicu pada broja stanovnika, izgubio preko 3 miliona KM na godišnjem nivou po osnovu raspodjele javnih prihoda. Vlada je ipak odlučila da ne preduzme ništa već da sve prepusti slučaju i stihiji ugrožavajući tako biološki opstanak ljudi na ovim prostorima.