Zastupnik Naše stranke u Skupštini BPK Neno Zuko zatražio je reviziju Uputstva o pripadnosti javnih prihoda koje je donijela federalna ministrica finansija Jelka Milićević, a kojim se direktno nanosi šteta Bosansko-podrinjskom kantonu. Neno Zuko je najavio pokretanje inicijative za formiranje Fonda za ravnomjerni razvoj u Federaciji BiH.

“Vlada Federacije uporno ignoriše specifičan položaj nerazvijenih općina, gdje su ovdje prvestveno na udaru općine Pale-Prača i Ustikolina-Foča. Umanjenje koeficijenta se pravda rezultatima Popisa stanovništva. Naravno, odgovornost snosi i Vlada BPK koja je sve ovo dočekala kao iznenađenje, te se sada suočavamo sa umanjenim prihodima za Budžet, bez da ćemo mi u Skupštini dobiti informacije”, kazao je Zuko.

“Pokrenut ćemo inicijativu zajedno sa zastupnicima u drugim kantonima kojim ćemo tražiti konačno osiguranje strateškog pristupa nerazvijenim zajednicama u Federaciji. Tražimo donošenje Zakona o ravnomjernom razvoju u Federaciji BiH i formiranje posebnog Fonda za ravnomjerni razvoj koji bi imao garantirana sredstva iz javne raspodjele”, zaključio je Zuko.