Na narednim lokalnim izborima kandidat Naše stranke za Gradsko vijeće Zenice na 10. poziciji je Nermin Begović. Sa Nerminom smo razgovarali o motivima njegovog uključenja u Našoj stranku, kandidaturi za izbore, kao i pitanju gradskog grijanja za koju smatra da je jedno od ključnih pitanja za Zeničane u vremenu pred nama.

NS: Nermine, kada ste odlučili da se uključite u rad Naše stranke?

Nermin Begović: Nisam do sada nikada nisam bio član niti jedne stranke. Uglavnom sam bio simpatizer onih stranaka koje nisu nacionalne.Mada je vrijeme i prostor u kojem živimo jako konfuzno vjerujem da nacionalizam ne smije imati glavnu riječ i trebat će dosta vremena da ga nestane. Stanovnici svih kategorija su izluđeni retorikom svojih vođa koji uglavnom opstaju na najosjetljivijem pitanju nacija i to će vjerovatno trajati godinama. Ja ću pokušati da nešto promijenim prije svega kroz svoju struku, a indirektno uticati i na pozitivna razmišljanja i promjenu svijesti građana.

NS: Kada govorimo problemu nezaposlenosti, koja je tu uloga lokalne samouprave?

Nermin Begović:  Kao vlasnik,projektant i direktor firme koja se isključivo bavi mašinskom energetikom izdvojio bi trenutno najveći problem u gradu a to je gradsko grijanje.O tome sam govorio i na okruglom stolu koji je organizovala Naša stranka.Problem je jako složen i isti mogu samo riješiti stručnjaci koji se bave tom problematikom i koji bi kroz elaborate i studije mogli da daju svoj puni doprinos.Kao osoba koja se isključivo bavi i praktično živi od projektovanja i izvođenja energetskih postrojenja i objekata, sigurno bi bio, uz ostale kolege, najkompetetnija osoba koja bi mogla da ponudi najbolje rješenje za grad.U javnosti se pojavljuju osobe koje ne poznaju ovu oblast i što je najopasnije oni plasiraju informacije po sistemu „oni su nešto čuli od nekoga o tom problemu i onda to prenose kao neko znanje.Još ako su u poziciji da odlučuju i donose odluke onda je problem izraženiji i nema nam spasa.Kao član naše stranke mislim da bi nametanje ovog problema i realno sagledavanje istog te takođe davanje realnih rješenja imalo značajnog odjeka  na gradske birače.U prilogu dostavljam i svoj raniji tekst sa dopunama

NS: Kako riješiti snabdijevanje grada toplotnom energijom u Zenici?

Nermin Begović: Prijedlog Naše stranke je obezbjeđenje toplotne enrgije iz sopstvenog izvora.Kogeneracija bi bila idealno rješenje ali svakako sve treba sagledati sa pozicije vrijednosti takvih ulaganja,obezbjeđenje finansijskih sredstava, ,realan izbor energenta, upravljanje kompleksom, saglasnosti od elektroprivrede i drugi niz problema koji se treba rješiti uz saglasnost lokalne zajednice. Svakako taj problem se ne može riješiti preko noći i treba sagledati i sve dosadašnje aktivnosti postojeće administracije te ukoliko ima nepremostivih barijera pristupiti novim rješenjima.nasa stranka ima odrenih kapaciteta da učestvuje u izradi ovakvih rješenje-studija sa konkretnim prijedlozima i sveobuhvatnim analizama.Prema dosadašnjim saznanjima dok se ne usvoje trajna rješenja Naša stranka podržava inicijativu privremenog rješenja formiranjem join venture firme sa određenim učešćem grada,Mittala i dobavljača opreme. I po ovom pitanju naš tim može znatno doprinjeti realizaciji pomenutih inicijativa i svakako treba naći model kako direktno učestvovati u realizaciji rješenje izvora topline.

NS: Ali postoje problemi oko dotrajale mreže gradskog grijanja?

Nermin Begović: Jasno, tražimo informaciju o aktivnostima oko sanacije dotrajale mreže gradskog grijanja kao i dotrajalosti opreme u podstanicama,zbog koje se svake godine sve više i više javljaju značajni gubici hemijski pripremljene tople vode,što direktno utiče na poslovanje JP Grijanje koji su dužni platiti svu isporučenu toplotnu energiju na samom izvoru.

NS: Šta je sa zahtjevima za isključenje?

Nermin Begović: Zbog velikog broja zahtjeva za isključenje sa gradskog grijanja treba tražiti informaciju o tačnom broju zahtjeva jer isključenje sa gradske mreže direktno utiče na kvalitet grijanja svakog stana i u konačnici na opstojnost  istog, jer ako se nastavi ovakav trend, neće biti dovoljan broj korisnika da se pokriju fiksni troškove održavanja, LD uposlenika i dr. a o nekoj nadogradnji sistema ne može biti ni govora.Nezvanično se spominje podatak od 30% isključenih korisnika sa gradskog grijanja. Naša stranka  treba uticati da se ovaj trend zaustavi.

NS: Šta uraditi sa starijim zgradama?

Nermin Begović: Posebno pitanje je utopljavanje starijih zgrada u gradu, te smanjenje gubitaka topline zamjenaom stare stolarije sa novim kvalitetnijim prozorima i vratima.To nije jednostavan problem jer vlasnici moraju uložiti svoj novac,a mnogi nisu spremni na to bez obzira na uštede.Taj problem se treba rješavati raznim poticajima i države i preko pristupnih fondova.NS ima kapacitet da pokrene taj proces i da se uključi u realizaciju utopljavanja zgrada i drugih objekata.

NS: Mjerenje potrošnje je i dalje problematično?

Nermin Begović: Jedno od značajnijih pitanja za koje su zainteresovani građani je i mjerenje potrošene topline posebno svakog stana-korisnika.To je složen problem  jer zahtjeva značajne investicije na samoj mreži u stanu i zgradama.Tehnički se to može izvesti ali se javlja problem finansiranja jer su stanari vlasnici i dijela razvodne mreže i grijačih tijela i sve prepravke oni sami moraju finansirati. Želim da diskusiju o ovim temama pokrenemo na loklanim izborima, te je važno da kandidati znaju odgovore na ova pitanja,  kako bi mogli stati pred građane i ponuditi im konkretno mišljenje o nečemu što je istinski važno za Zenicu.