Opštinski odbor Naše stranke u Visokom danas je održao konferenciju za medije na kojoj su predstavili svoj rad u 2017. aktuelne vlasti koji se manifestuje na različite načine od početka njenog mandata.

Na konferenciji je govorila Nermina Vehabović-Rudež, vijećnica Naše stranke u Općini Visoko.

Naša stranka je, prema njenim riječima, u periodu 2016/17, na 13 sjednica Općinskog vijeća predložila devet inicijativa od kojih nije usvojena nijedna.

Kao posebno važne, izdvojila je:

  1. Inicijativa za obezbjeđivanje besplatne pravne pomoći za određene ugrožene kategorije stanovništva.
  2. Inicijativa da se sva vijećnička pitanja i inicijative postavljaju na web stranicu Općine Visoko
  3. Inicijativa za veću zaštitu učenika Srednjoškolskog centra Hazim Šabanović.
  4. Inicijativa da se u ulici Kralja Tvrtka, jedna od glavnih u Visokom, ukloni mogućnost parkiranja na trotoarima i omogući bezbjedno kretanje stanovnika, a posebno učenika.

Osim inicijativa, Naša stranka je postavila i 15 pitanja. Na većinu njih nikad nisu dobili odgovor. „Pitanja koja smo postavljali bila su  o kontroli zraka u Visokom i neugodnim mirisima koje građani udišu ne znajući koliko je to štetno za njih. Tu je i pitanje zašto općina ne izdvaja sredstva za sigurnu kuću iako je potpisala ugovor o saradnji, a tu je i jedno pitanje na koje je odgovor vrlo prost: Da li Općina preduzima ikakve korake u vezi sa pravljenjem Strategije za mlade?“, kaže Vehabović-Rudež i pita se zašto:  „Zašto ovakve inicijative nisu naišle na podršku i zašto nisu dati odgovori na pitanja koja se građana tiču? Da li vijećnička većina, na čelu s načelnicom, smatra da ugrožene kategorije stanovništva ne zaslužuju besplatnu pravnu pomoć? Ili žele skriti šta to građani udišu zarad nečijeg profita? Da li smatraju da se podrazumijeva da je u redu ne poštivati potpisane ugovore o saradnji, kao što je ovaj o izgradnji sigurne kuće, pa stoga ne trebaju nikom davati objašnjenje o tom? Šta god da je, aktuelna vlast je pokazala da uzurpira pozicije moći jer ih ne koristi za dobrobit zajednice u kojoj vlada“.

U Našoj stranci još nisu dobili odobrenje, iako je podnesen zahtjev početkon novembra, za formiranje Kluba od dva člana – vijećnice iz NS i vijećnika SDP-a.

Osim spomenutog, na konferenciji su predstavljeni i amandmani Naše stranke na budžet Općine za 2018. godinu.

„Jedan od važnijih amandmana je da se u budžetu planira najmanje 50.000 KM za funkcionisanje Hitne pomoći jer kreatori budžeta nisu predvidjeli niti jednu marku za Dom zdravlja u Visokom“, kaže Vehabović-Rudež.

Od ostalih amandmana treba izdvojiti povećanje jednokratne finansijske pomoći porodiljama za 40.000 KM, povećana sredstva za iinstitucije koje se bave djecom s posebnim potrebama, veća izdvajanja za mlade koji žele pokrenuti vlastiti biznis te poticaji za poljoprivrednike.

Na kraju konferencije Nermina Vehabović Rudež predstavila je i politike Naše stranke za 2018. godinu koje će provoditi u Općini.

Neke od njih su:

– Insistiranje na smanjenju troškova građana od komunalnih naknada i drugih vrsta nameta;

– Borba za poštivanje demokratskih principa u načinu upravljanja lokalnom zajednicom;

– Afirmacija ideje socijal-liberalizma i prava svih građana kroz rad u Vijeću, ali i kroz druge aktivnosti OO NS Visoko;

– Jačanje odbora kroz uključivanje novih članova u OO.