Vijećnica Naše stranke u Visokom Nermina Vehabović-Rudež podnijela je u koordinaciji sa drugim vijećnicima inicijativu za obezbjeđivanje veće sigurnosti za učenike koji pohađaju MŠC “Hazim Šabanović”.

“Krajem decembra smo održali u MŠC ‘Hazim Šabanović’ sastanak sa vijećem roditelja škole, na kojem su bili prisutni profesori i vijećnici u Općinskom vijeću. Tokom jednosatnog predavanja i diskusije, na kojima sam prisustvovala kao vijećnica i psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje, roditelji su iskazali veliku zabrinutost za fizičku sigurnost djece i tražili zajedničko poduzimanje konkretnih mjera za zaštitu”, ističe Vehabović-Rudež.

Vijećnica Naše stranke rekla je da Općina Visoko što prije treba poduzeti mjere u okviru sa nadležnostima.

“Ovom inicijativom sam tražila češće policijske kontrole oko škole, posebno između 18 i 20 sati. Također, tražila sam i  bolju osvijetljenost, posebno na dijelu između KSC ‘Mladost’ i Doma zdravlja”, zaključila je Vehabović-Rudež.