U Visokom Našoj stranci i SDP-u nije dozvoljeno formiranje Kluba ljevice u Općinskom vijeću. Komisija za izbor i imenovanja svoje odbijanje zahtjeva za formiranje Kluba obrazložila je, između ostalog, i stavom da je Klub ljevice „politička apstrakcija“.
Nermina Vehabović Rudež, vijećnica Naše stranke u Visokom, tim povodom je rekla: „Mene i kolegu Dejana Šćepanovića ovakva odluka neće pokolebati da nastavimo djelovati u cilju ostvarivanja socijalne pravde, naprotiv, ovim činom još smo više motivirani. Optužuju nas da smo politička apstrakcija želeći prilkriti tako da su oni politička opstrukcija normalnog života u Visokom. Većinska vlast i u Visokom, ali i u cijeloj BiH, bavi se apstrakcijama, onim od čega se ne živi, etnonacionalnim prije svega. Iz njihove obrnute vizure stvari izgledaju tako, ali birači gledaju iz perspektive nekvalitetnog obrazovanja za svoju djecu, loših zdravstvenih usluga, nemogućnosti da podmire troškove režije i pokazat će im ko je stvaran. U političkom smislu to je onaj ko se stvarnošću bavi.“