Proteklog vikenda u Pazinu je održana VIII Međunarodna konferencija liberala (ILC) o temi “Supsidijarnost u Evropskoj uniji – Praksa dobrog upravljanja”, koja je okupila najznačajnije predstavnike liberalnih i regionalnih političkih stranaka iz jugoistočne Evrope.

Našu stranku predstavljala je Nermina Vehabović – Rudež, vijećnica u Općinskom vijeću Visoko, koja je učestvovala u panel diskusiji o jačanju supsidijarnosti u zemljama jugoistočne Evrope kao preduslovu razvoja.

Supsidijarnost je načelo prema kojem odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najniži mogući stepen lokalne organizacije i predstavlja jedan od 12 principa lokalne i regionalne uprave Evropske unije. Cilj principa supsidijarnosti je da osigura efikasno donošenje odluka na nivou što bližem građanima.

Konferenciju je organizirao Istarski demokratski sabor (IDS) uz podršku Saveza liberala i demokrata za Evropu (ALDE), Fondacije Freidrich Naumman, te Ureda hrvatskog zastupnika u EU Ivana Jakovčića.