Vijećnik Naše stranke u Centru Nihad Uk na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu da se pristupi uređenju i čišćenju parka Betanija.

“Pozvao sam nadležnu općinsku službu da preko KJKP Rad i KJKP Park pristupe čišćenju i uređenju ovog parka koji bi jedini na području općine Centar našim građanima mogao pružiti dovoljno prostora za rekreaciju i odmor. Inicijativa se posebno odnosi na redovno održavanje čistoće i pražnjenje kanti. Lično sam svjedok da su sve kante koje su postavljene duž šetnice već duže vrijeme pune smeća, što je nedopustivo”, ističe Uk.

Vijećnik Naše stranke skrenuo je pažnju da se park na Betaniji treba obogatiti novim sadržajima.

“Ujedno sam pozvao načelnika da se u narednom periodu park Betanija stavi u prioritete kada je riječ o produženju šetnice, ali i sadržajnom obogaćivanju ponude u parku. U pitanju je veliki neiskorišteni park u kojem bi se mogao ograditi prostor za puštanje pasa, napraviti igrališta za sportske aktivnosti, ali i sve druge sadržaje koji su u interesu građana”, naglasio je Uk.