Vijećnik Naše stranke u Centru Nihad Uk postavio je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća pitanje vezano za najavljenu gradnju zgrade Vlade FBiH na lokalitetu Hastahane.

“U medijima su se pojavile informacije da su Radna grupa i Generalni sekretarijat Vlade FBiH nastavili pregovore sa Općinom Centar i da će u roku od 15 dana predočiti rezultate pregovora, o čemu će Vlada FBiH zauzeti konačan stav. Na moje postavljeno pitanje načelnik je odgovorio da je sve još daleko od realizacije, ali i da će zadnju riječ o svemu dati Općinsko vijeće”, rekao je Uk.

Vijećnik Naše stranke naglašava da će Klub vijećnika Naše stranke u Centru glasati protiv ove inicijative.

“Postoji više razloga zašto nećemo dati podršku ovom projektu. Prvi od njih je što će biti uništena još jedna javna površina – park, a znamo da na području naše općine umnogome nedostaje i parkova i zelenih površina, a ovim bi se dodatno oduzeo prostor gradu koji je ionako natrpan. Osim toga, prema regulacionom planu na ovoj lokaciji planiran je Muzej Sarajeva, te se promjena namjene ne može i ne smije desiti bez znanja i učešća javnosti, niti podvesti pod ‘korekciju’ i time umanjiti njen značaj”, dodao je Uk.

“Uradićemo sve da u Vijeću zajedničkim snagama zaustavimo projekat gradnje zgrade Vlade FBiH na ovoj lokaciji, te ćemo tražiti javnu raspravu o izmjeni regulacionog plana kako bi i građani dali svoje mišljenje. U interesu svih građana je da se grad planski razvija, te da se shodno odredbama Urbanističkog plana Sarajeva realizira i plan sekundarnog centra Stup, gdje smatramo da bi upravo jedan ovakav objekat, poput zgrade Vlade FBiH, bio snažan prostorni akcent i poticaj razvoju”, zaključio je Uk.