Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća u Centru podržana je inicijativa koju je predložio Nihad Uk, vijećnik Naše stranke, da se na web portalu Općine Centar objave informacije o zakupljenim poslovnim prostorima u vlasništvu Općine.

“S obzirom da značajnu prihodovnu stranu budžeta Općine Centar čine upravo prihodi od zakupa poslovnih prostora, mislim da bi bilo korisno na web portalu Općine Centar pod posebnom kategorijom objaviti informacije o zakupljenim poslovnim prostorima i onim koji su slobodni. Informacije bi uključivale adresu poslovnog prostora, kvadraturu, ime ili firmu korisnika poslovnog prostora, iznos zakupa, eventualni dug i period važenja ugovora”, rekao je Uk.

Vijećnik Naše stranke naglašava da će objavljivanje ovih podataka poboljšati izdavanje poslovnih prostora.

“Za slobodne poslovne prostore pored ovih informacija predložio sam postavljanje fotografija poslovnog prostora kako bi zainteresovana lica imala dodatne informacije o njegovom enterijeru. Mislim da bi se na ovaj način osigurala  veća transparentnost kada su u pitanju općinski poslovni prostori, ali i povećao broj izdatih prostora i tako uvećala prihodovna strana budžeta Općine”, dodao je Uk.