U Sarajevu je prošle sedmice počela sa radom noćna linija autobuskog saobraćaja. O ovoj inicijativi, koja je potekla iz Foruma mladih Naše stranke, ali i o drugim temama, razgovarali smo sa Nihadom Ukom. Uk je predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Centar, pravnik po struci, koji već godinama radi sa lokalnom zajednicom kroz profesionalni rad u bizinisu, ali i kroz aktivizam i inicijative u svom komšiluku.

Naša stranka: Možeš li nam ispričati kako je počela priča o noćnoj liniji?

 Nihad Uk: Krajem 2011. Forum mladih NS pokrenuo je inicijativu uvođenja noćne linije autobusa za stanovnike Grada, po uzoru na druge svjetske metropole koje ovaj vid prevoza imaju. Ideja je bila ne samo da noćnu autobusku liniju koriste mladi, već i uslovno rečeno i stari koji su zbog sprecifičnog radnog vremena primorani da koriste taxi usluge ili da se na drugi način snalaze u kasne sate. Više stotina građana potpisalo je peticiju za uvođenje noćne linije, koja je upućena u skupštinsku proceduru od strane zastupnika Naše stranke, međutim dugo smo čekali na realizaciju. Zanimljivo je bilo da je i tadašnji direktor KJKP Grasa g. Kadić potpisao peticiju, ali eto gotovo pet godina poslije naša inicijativa je realizovana.

Naša stranka: Danas pojedina naselja u Centru i dalje imaju problema sa javnim prevozom. Šta se dešava sa Nahorevom?

Nihad Uk: Nažalost to nije problem samo Općine Centar već čitavog kantona, posebno je izražen u rubnim dijelovima grada gdje građani ovise o kombi prevozu koji je neredovan i na pojedinim dijelovima i nezvanično ukinut. Slična je situacija i sa Nahorevom i okolnim mjestima gdje građani i pored uredno kupljenih karata moraju da se snalze na različite naćine kako bi osigurali sebi prevoz. Kroz djelovanje naših zastupnika u Skupštini KS ponudili smo rješenje, međutim nije prihvaćeno. Bojim se da će potrajati dosta vremena kada će nadležni shvatiti da smo bili u pravu, nešto slično kao što je sa uvođenjem noćne linije.

Naša stranka: Kako povezati mlade ljudi iz različlith općina u Sarajevu? Izgleda kao da fali strategije, neke stvari radimo duplo, a neke još nemamo? Koja je tvoja vizija za grad Sarajevo i mlade?

Nekako sve strategije, pa i ove koje se odnose na mlade donose se kako bi se zadovoljila forma, tako da se ne bih složio da nedostaje stategija u obliku dokumenta već da nedostaje istinske volje tvoraca strategija kako da ih na najbolji način napišu. Gradske općine su i geografski i na sve druge načine povezane i gotovo je nevjerovatno da se strategije prave izolovano za pojedinu općinu.

S obzirom da je nezaposlenost mladih najveći problem, smatram da se sa tim prvo treba uhvatiti u koštac. Dosta je više kreiranja nepotrebnih zanimanja, vrijeme je da se upisna politika i u srednjim školama i na fakultetima uskladi sa potrebama tržišta rada. Na lokalnom nivou općine imaju mogućnosti da kroz već postojeće stipendijske fondove stipendiraju isključivo deficitarna zanimanja, pa da na taj način stimulišu učenike, studente i njihove roditelje da razmisle prilikom upisa. Iz godine u godinu prilikom donošenja budžeta predlažemo osnivanje biznis inkubatora kao već oprobanog mehenizma za zapošaljavanje međutim načelnik nije imao sluha. Mislim da rješavanjem problema nezaposlenosti mladih stvaramo zdrave temelje za razvoj Grada po mjeri mlade osobe.

Naša stranka: Ispraćaš ovaj mandat kao predsjednik Općinskog odbora Naše stranke u Centru. Kako ocjenjuješ rad u posljednje četiri godine?

Nihad Uk: Ne bih pogriješio ako bi rekao da se radi uzalud protračenim četiri godine za građane Općine Centar. Najbolji pokazatelj jesu milioni konvertibilnih maraka koji su kao neiskorišteni prenošeni iz godine u godinu. Bez ikakve skromnosti rekao bih da je najveća stvar za građane Općine otvaranje Centra za zdravo staranje, opet na inicijativu Naše stranke. Naši sugrađani treće životne dobi svoje vrijeme na kvalitetan način provode u Centru.