Naša stranka je na lokalnim izborima u oktobru u Općini Centar osvojila 4396 glasova ili podršku 17,8% glasača. U odnosu na 2012. godinu to je rast za preko 2000 glasova, imajući u vidu da je NS tada ostvarila 2431 glas ili 9,39%. Zavidan rezultat je ostvario i naš kandidat za načelnika Admir Bukva. Naša stranka će u naredne četiri godine biti najjača opoziciona stranka u Centru, a o planu rada u narednom periodu, razgovaramo sa Nihadom Ukom, predsjednikom Općinskog odbora Naše stranke i novim vijećnikom u Centru.

NS: Mjesec dana poslije izbora, u Vašoj općini se očekuje početak rada novog saziva vijeća. Kakav je Vaš stav o odnosima političkih stranaka u zajednici, te gdje vidite tu Našu stranku?

Nihad Uk: Trenutno stanje upućuje da će Naša stranka biti opozicija. Izborni rezultat dao je mogućnost kreiranja jedne stabilne većine u Vijeću i prilike da sve naše inicijative implementiramo, kao i da sve neregularnosti na koje smo kao opozicija u prethodnom mandatu ukazivali ispravimo. Prelaskom tri vijećnika iz drugih stranaka u „klub nezavisnih“ i njihovo izvjesno priklanjanje koaliciji SDA-SBB, zatvorilo je prostor i nama da gradimo blok koji bi imao više ‘ruku’ u vijeću od koalicije SDA-SBB. S obzirom na izborni rezultat Naša stranka će predvoditi opoziciju u Općinskom vijeću, bit ćemo kao i do sada konstruktivni, dosljedni ali i oštri kada su upitanju sve nepravilnosti koje se kroz Vijeće provlaće, a na štetu su Općine i naših građana. Ono što je važno reći, mi nismo iznevjerili povjerenje građana, te naših šest vijećnika i vijećnica će nastaviti vrijedno raditi na realizaciji politike ‘Za bolji komšiluk’.

NS: Šta je najvažnije uraditi do kraja godine? Osim kratkoročnih, koji su dugoročni prioriteti rada? 

Nihad Uk: S obzirom da je kraj godine blizu i da nam predstoji donošenje najvažnijeg dokumenta za narednu godinu, budžeta, Naša stranka će se aktivno uključiti u javne rasprave i kao do sad amandmanima na budžet pokušati obezbijediti finansijsku konstrukciju za planirane projekte. Svjedoci smo obećanja iz protekle izborne kampanje drugih stranaka, i mogu da vam kažem da je veliki broj tih obećanja upravo od strane naših vijećnika u prethodnom mandatu iniciran i nije dobio podršku, tako da se sada iskreno nadam da će već u narednoj godini početi realizacija tih projekata. Prije svega mislim na osnivanje i formiranje biznis inkubatora, stipendiranje deficitarnih zanimanja, izgradnja biciklističih staza kao i otvaranje novog centra za zdravo starenje.

NS: Na koji će način Naša stranka djelovati prema raspravi o budžetu? Da li imate već neke prijedloge i na koji način ćete dolaziti do mogućih amandmana?

Nihad Uk: Nažalost, nekako tradicionalno, naši prijedlozi na budžet Općine nisu imali mjesta u budžetu. Mi ćemo sigurno ponoviti amandmane na budžet iz prethodnih godina, ali svakako tu dodati i nove osluškujući potrebe građana iznesene na javnim raspravama.

NS: Na koji način građani i građanke mogu komunicirati sa Vama u narednom periodu? Planirate li organizaciju nekog druženja ili okupljanja do kraja godine?

Nihad Uk: Kao i do sad građani sa nama mogu komunicirati neposredno, putem mail, društvenih mreža i telefona. Mogu da vam sa zadovoljstvom kažem da nam se redovno mailom ili porukama na Facebooku obraćaju građani sa svojim inicijativama i da je veliki broj naših inicijativa koje smo uputili bilo na lokalnom, kantonalnom ili entiteskom nivou upravo potekao na ovaj način. Bez obzira što naši građani u svakom trenutku mogu svratiti kod nas u kancelarije, u narednom periodu planiranomo praviti „dane otvorenih vrata“ gdje će u određenom vremenu građanima biti na raspolaganju naši zastupnici sa različitih nivoa vlasti.