Općinski odbor Naše stranke u Novom Sarajevu analizirao je nacrt općinskog budžeta i iznio niz prijedloga za poboljšanje budžetske strukture.

„Tražili smo da se grant za užine đacima u osnovnim školama poveća sa 60 hiljada na 90 hiljada KM, s obzirom da je riječ o jednoj od najugroženijih kategorija i da iznos koji je predložen nacrtom nije dovoljan da pokrije potrebe đaka. Tražili smo i povećanje sredstava za nabavku opreme u osnovnim školama sa 20 hiljada na 40 hiljada KM. Također, vezano za osnovne škole, tražili smo i uvođenje novog granta za asistente za inkluziju u nastavi u iznosu od 30 hiljada KM, a u skladu sa informacijom da 141 učenik treba biti uključen u program inkluzivne nastave“, kazala je Barbara Peleš-Stroil, predsjednica OO NS Novo Sarajevo.

„Novac koji bi išao za namjene od kojih bi korist imali građani Novog Sarajeva, postoji, ali on je u Nacrtu uzurpiran od strane administracije. Zato smo predložili da se izbriše stavka o trošenju 400 hiljada KM za adaptaciju sale Općinskog vijeća. Budžet je novac svih građana, osnova njegovih prihoda su porezi koji uplaćuju svi građani, i struktura njegovog trošenja treba da bude takva da koristi imaju svi građani, a ne samo politička elita i njima bliski ljudi“, dodala je.

„Još neki od naših prijedloga su: povećanje sredstava za izgradnju parkinga (što je čest zahtjev građana); povećanje iznosa za postavljanje zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne, kao i za izgradnju rampi za naše sugrađane u invalidskim kolicima; povećanje sredstava za unapređenje stanja dječijih igrališta, parkovskih i ostalih površina“, kazala je Barbara Peleš-Stroil.

„Također, tražili smo da se grant za vjerske zajednice sa 70 hiljada smanji na 20 hiljada, budući da općine po zakonu nisu dužne da daju direktnu materijalnu podršku vjerskim zajednicama i da u ovom trenutku postoje veći prioriteti“, dodala je.