Naša stranka Banjaluka skreće pažnju na saobraćajni problem koji je nastao premještanjem autobuske stanice za prigradska naselja na Maltu.

„U popodnevnim satima na glavnoj banjalučkoj raskrsnici kod Narodne skupštine dolazi do zagušenja i kolapsa saobraćaja, jer se sada dvije autobuske stanice nalaze jedna pored druge. Samo je tri metra razmaka između stanice za gradske autobuse i one za prigradske“, kazao je Bojan Jorgić, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke u Banjoj Luci.

„Stanica za prigradske autobuse se nije smjela premještati sa Medicinske elektronike na Maltu. Ta odluka gradskih vlasti, koja je praćena ulaganjem nemalih sredstava u pretvaranje zelene površine u parking, je bila izuzetno loša. Struka odgovara da će rješenje problema koji je njome nastao biće još složenije i skuplje, ali riječ je o problemu koji se neće moći gurati pod tepih“, kazao je Jorgić i apelirao na Gradsko vijeće Banjaluke da ovo pitanje bude razmatrano na narednim zasjedanjima.